O Nas

Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty jest najstarszą, ogólnopolską niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, która istnieje od 1993 roku. We współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium prowadzimy studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Studium jest elitarną, jedyną tego rodzaju w Polsce placówką doskonalenia nauczycieli.

Dlaczego elitarna? Dlaczego jedyna? Ponieważ:

 • tylko u nas możesz się uczyć systemem turnusowym, w oderwaniu od codziennych obowiązków, bez uciążliwego dojeżdżania każdego dnia do uczelni. U nas możesz uczyć się w ciągu roku szkolnego a także podczas wakacji!
 • uczy u nas znakomita kadra pedagogiczna – znane w kraju, cenione nazwiska (sprawdź dalej); uczymy w sposób praktyczny; właśnie tego, co najbardziej jest potrzebne w codziennej pracy nauczyciela
 • dbamy o stworzenie naszym słuchaczom atrakcyjnych warunków pobytu; w Gnieźnie i w Kaliszu słuchaczom organizujemy nie tylko zakwaterowanie i naukę ale także wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integracyjne itp.
 • przywiązujemy wielką wagę do profesjonalnej organizacji studiów, do tego aby nasz słuchacz otrzymywał dokładną i zawsze aktualną informację.

Jakie przesłanki potwierdzają prawdziwość tych argumentów?

Placówka istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. W roku 2008 odbyły się uroczystości absolutoryjne 15 – lecie działalności. Wypromowaliśmy ponad 9 tysięcy absolwentów studiów podyplomowych oraz prawie 5 tysięcy absolwentów kursów doskonalących.

 • w roku 1998 ;  nr 1000 – Longina Kania, dyrektorka Gimnazjum nr 1 w Nakle.
 • w roku 2000;  nr 2000 – Anna Kupczyk, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Brodnicy, woj. kujawsko-pomorskie.
 • w roku 2002;  nr 3000 – Andrzej Szaciłło, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 a obecnie prezydent Otwocka, woj. mazowieckie.
 • w roku 2004;  nr 4000 – Ryszard Jamroży, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu., woj. zachodnio-pomorskie.
 • w roku 2006;  nr 5000 – Beata Kalinowska, wicedyrektorka Gimnazjum w Grodzisku Wlkp., woj. wielkopolskie.
 • w roku 2008;  nr 6000 – Elżbieta Bobryk, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim.
 • w roku 2010;  nr 7000 – s. Alicja Pachuta, nauczycielka w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.
 • w roku 2012;  nr 8000 – Małgorzata Piec, dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie, woj. małopolskie.
 • w roku 2014;  nr 9000 – Elżbieta Dziel, inspektor ds. Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, woj. pomorskie

Nasi absolwenci awansowali nie tylko na stanowiska kierownicze w oświacie. Oto przykłady:

W parlamencie:

 • Stanisław Sikorski – senator RP (1993-1997),
 • Sławomir Kowalski – senator RP (2007-),
 • Marzena Machałek – posłanka (2007-),
 • Marzena Wróbel – posłanka (2005-).

W samorządach:

 • Andrzej Szaciłło – prezydent Otwocka,
 • Janusz Gromek – prezydent Kołobrzegu,
 • Tadeusz Krzakowski – prezydent Legnicy,
 • Zbigniew Kozłowski – wiceprezydent Starogardu Gdańskiego,
 • Marek Tramś – starosta powiatu polkowickiego,
 • Artur Kalinowski – wicestarosta Grodziska Wlkp.,
 • Wiesław Białoucha – burmistrz Lipna,
 • Jan Sosnowski – burmistrz Żagania,
 • Małgorzata Sendecka – burmistrz Małomic,
 • Bogdan Badziąg – burmistrz Gniewa (woj. Pomorskie),
 • Aleksandra Nowakowska – wiceburmistrz Żnina,
 • Ireneusz Szymański – wójt Gminy Warnice (woj. Zachodniopomorskie)
 • Krystyna Kubasiak – wójt gminy Gidle, pow. Radomsko.

Kuratorzy (m.in.):

 • Małgorzata Kasprzycka – Kalisz,
 • Jan Lewandowski – Legnica,
 • Czesław Plewka – Szczecin,
 • Zofia Trancygier – Białystok,
 • Małgorzata Muzoł – Kielce,
 • Grzegorz Tyszka – Warszawa.

Wicekuratorzy (m.in.):

 • Marek Kazimierowicz – Legnica,
 • Marzena Machałek – Wrocław,
 • Małgorzata Rajcic-Mergler – Poznań,
 • Stanisław Sikorski – Poznań,
 • Krzysztof Weyna – Gdańsk.

 


 

Dzieje studium:

 

1993

 • utworzenie w Kaliszu Studium Menedżerów Oświaty jako formy kursowej, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu
 • zlokalizowanie Studium w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego przy ul. Nowy Świat 28-30

1995

 • powołanie w Kaliszu samodzielnej, niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim (wpisanej do rejestru MEN pod numerem 1/95) o nazwie “Studium Doskonalenia Menedżerskiego”
 • podjęcie współpracy z Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Koszalinie (co umożliwiło prowadzenie w Kaliszu studiów podyplomowych)

1999

 • przeniesienie placówki do pomieszczeń wydzierżawionych w hotelu “Europa” w Kaliszu, przy Al. Wolności 5
 • zmiana nazwy na “Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty”

2000

 • uruchomienie w Gnieźnie Ośrodka Dydaktycznego SDMO przy ul. Pocztowej, prowadzącego różne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli (w Kaliszu nadal studia menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty)
 • zakończenie wspólnej działalności z BWSH w Koszalinie i podjęcie współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, która trwała do października 2002r.

2002

 • przekształcenie ośrodka w Gnieźnie w samodzielną niepubliczną uczelnię akademicką o nazwie Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska “Milenium” prowadząca studia licencjackie (dzienne i zaoczne) oraz podyplomowe

2003

 • 30-31 maja – uroczystości jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności SDMO

2004

 • od 1 września rozszerzenie działalności Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty na dwa ośrodki:
  1. w Gnieźnie – kształcenie menedżerów oświaty oraz kursy doskonalące dla kadry kierowniczej placówek oświatowych i nauczycieli
  2. w Kaliszu – studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli różnych specjalności

2006

 • powołanie Klubu Absolwentów SDMO
 • 5-6 października: I Konferencja Klubu Absolwentów SDMO “Szkoły na świecie – tendencje, zmiany, innowacje”
 • 12 kwietnia: Absolwent nr 5000 (Beata Kalinowska, wicedyrektor Gimnazjum w Grodzisku Wlkp., woj. wielkopolskie)

2007

 • 18-19 października: II Konferencja Klubu Absolwentów SDMO “Dyscyplina i kierowanie klasą szkolną – konteksty, problemy, rozwiązania praktyczne”

2008

 • Absolwent nr 6000 (Elżbieta Bobryk, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim, woj. zachodnio-pomorskie)
 • 26-27 września – uroczystości jubileuszowe z okazji 15-lecia istnienia placówki
 • 10-11 października: III Konferencja Klubu Absolwentów SDMO “Szkoła Polska XXI wieku”

2009

 • 9-10 października: IV Konferencja Klubu Absolwentów SDMO “Wdrażanie do nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego”

2010

 • Absolwent nr 7000 (s. Alicja Pachuta, nauczycielka w Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, woj. wielkopolskie)
 • 8-9 października: V Konferencja Klubu Absolwentów SDMO “Jak rozwiązuję konflikty w szkole?”

2012

 • Absolwent nr 8000 (Małgorzata Piec, dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie, woj. małopolskie)

2013

 • 10-11 maja: uroczystości jubileuszowe w Gnieźnie – 20 lat SDMO, 50 lat pracy pedagogicznej prof. Lechosława Gawreckiego, 10 lat GSW Milenium; VIII Konferencja Klubu Absolwentów SDMO

2014

 • Absolwent nr 9000 (Elżbieta Dziel, inspektor ds. Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, woj. pomorskie)

2018

 • Srebrne wesele XXV- lecie SDMO

 

25- lat LOGO-2


 

GOŚCIE SPECJALNI W SDMO:

 

1993

 • 8.12.1993 – prof. dr hab. Władysław Kobyliński

1994

 • 04.01.1994 – dr Jan Zaciura
 • 10.01.1991 – prof. dr hab. Tadeusz Pilch
 • 17.03.1991 – dr Mirosław Sawicki
 • 29.04.1991 – mgr Tadeusz Tomaszewski
 • 12.05.1994 – mgr Kazimierz Dera
 • 18.05.1994 – dr hab. Janusz Gęsicki
 • 24.09.1994 – prof. dr hab. Jerzy Kurnal

1995

 • 27.12.1995 –  dr Jan Zaciura
 • 19.02.1995 – mgr Zbigniew Wesołowski
 • 20.03.1995 – prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
 • 16.09.1995 – prof. dr hab. Piotr Buczkowski
 • 28.09.1995 – prof. dr hab. Ryszard Czarny
 • 29.11.1995 – prof. dr hab. Stefan Pastuszka

1996

 • 09.01.1996 – dr Bogna Hiszpańska
 • 22.05.1996 – prof. dr hab. Michał Kulesza
 • 28.09.1996 – prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski

1997

 • 27.05.1997 – prof. dr hab. Piotr Buczkowski
 • 13.01.1997 –  prof. dr hab. Stefan Pastuszka
 • 10.03.1997 – mgr Sławomir Ziemicki
 • 30.11.1997 – mgr Irena Dzierzgowska

1998

 • 10.12.1998 – mgr Zbigniew Wesołowski
 • 20.05.1998 – mgr Sławomir Ziemicki
 • 05.03.1998 – mgr Janusz Mulawa

1999

 • 27.03.1999 – mgr Irena Dzierzgowska
 • 15.04.1999 – prof. dr hab. Julian Radziewicz

2000

 • 27.05.2000 – mgr Grażyna Staniszewska
 • 10.06.2000 – dr Krystyna Łybacka

2001

 • 28.03.2001 – mgr Zbigniew Wesołowski

2002

 • 14.09.2002 – mgr Irena Dzierzgowska

2003

 • 21.01.2003 – dr Józef Pielachowski
 • 10.06.2003 – Marek Wagner
 • 16.05.2003 – prof. dr hab. Krzysztof Migoń

2004

 • 14.09.2002 – mgr Irena Dzierzgowska
 • 06.06.2004 – prof. dr hab. Krzysztof Migoń
 • 17.05.2004 – dr Czesław Noworol

2005

 • 13.01.2005 – mgr Irena Dzierzgowska
 • 07.07.2005 – prof. Marta Skalska-Zlat
 • 01.05.2005 – mgr Wojciech Kreft

2006

 • 07.04.2006 – prof. dr hab. Lechosław Gapik
 • 05.06.2006 – mgr Irena Dzierzgowska
 • 27.06.2006 – Lidia Jastrzębska i Teresa Konarska
 • 02.07.2006 – prof. dr hab. Krzysztof Migoń

2007

 • 27.02.2007 – prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
 • 03.07.2007 – prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

2008

 • 01.03.2008 – prof. dr hab. Tadeusz Pilch
 • 24.02.2008 – prof. dr hab. Zbyszko Melosik

2009

 • 22.02.2009 – prof. dr hab. Lechosław Gapik
 • 08.03.2009 – dr Grzegorz Mazurkiewicz
 • 06.07.2009 – prof. dr hab. Antoni Jeżowski

2010

 • 06.07.2010 – mgr Michał Zawacki

2011

 • 03.04.2011 – mgr Lucyna Bojarska
 • 12.07.2011 – mgr Renata Gut

2012

 • 21.04.2012 – mgr Maciej Osuch
 • 13.07.2012 – mgr Joanna Berdzik

2013

 • 04.07.2013 – prof. dr Piotr Odrakiewicz

2014

 • 29.06.2014 – mgr Ewa Maksymowska

2015

 • 13.04.2015- mgr Beata Bednarczyk
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.