Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Września.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Września

Września to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast regionu. Dlatego to właśnie tutaj szkoła podyplomowa SDMO postanowiła zaoferować kadrze nauczycielskiej podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w innowacyjnym programie edukacji. Studia podyplomowe we Wrześni, mieście blisko sąsiadującym ze stolicą regionu – Poznaniem – stawiają na horyzoncie nowe, większe możliwości zawodowe. Września to bogate kulturowo i uprzemysłowione miasto, tutaj warto się rozwijać. W SDMO przekażemy Ci niezbędną wiedzę, jak to zrobić!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

Studia podyplomowe we Wrześni powstały w oparciu o wysokie zainteresowanie nowoczesnym i efektywnym programem nauczania dla kadry pedagogicznej. SDMO to najstarsza szkoła podyplomowa w Polsce, posiadająca tradycje i wypracowane techniki nauczania, cenione w całej Polsce. Studenci studiów podyplomowych we Wrześni mogą więc liczyć na podnoszenie swoich kwalifikacji w oparciu o nowoczesne modele edukacyjne, które nie ustępują tym najbardziej sprawdzonym na świecie. Ponadto to świetna okazja na zainwestowanie w swoją przyszłą karierę zawodową. Absolwenci studiów podyplomowych w SDMO mogą pochwalić się stanowiskami dyrektorskimi, kuratorskimi, a także honorowymi posadami rządowymi. Studia podyplomowe we Wrześni to milowy ważny krok w życiu zawodowym, który warto zrobić razem z nami!

Dlaczego SDMO cieszy się taką popularnością w Polsce? To szkoła podyplomowa, która oferuje studentom elastyczne podejście do programu nauczania. Studia można realizować tak w przerwie wakacyjnej, jak i podczas roku szkolnego. Ponadto za wysoki poziom nauczania odpowiada w SDMO zespół doświadczonych wykładowców z tytułami naukowymi – to grupa ludzi z zaangażowanych i pracujących z pasją. Absolwenci SDMO cenią sobie nie tylko wiedzę, jaką zdobyli w trakcie zajęć, ale także dobrą energię, właściwe nastawienie oraz bezcenne szlify zawodowe, zdobyte podczas studiów.

Studia podyplomowe we Wrześni to mieszanka wiedzy teoretycznej oraz zajęć praktycznych. Program nauczania został tak opracowany, aby znalazły się w nim również aktywności, realizowane poza uniwersytetem, takie jak wyjścia do placówek kulturalnych, wymiany doświadczeń, uczestnictwo w imprezach, integracjach oraz wiele innych. Zapraszamy!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.