Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Wągrowiec.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Wągrowiec

Czy możliwe jest ukończenie edukacji podyplomowej w Wągrowcu? SDMO z przyjemnością odpowiada na to pytanie twierdząco – studia podyplomowe w Wągrowcu skierowane są do kadry pedagogicznej i oświatowej w regionie, która pragnie poszerzać horyzonty i efektywnie się doszkalać. Wągrowiec jest uznanym w regionie centrum edukacji i kultury, to ponad 25 tysięczne miasto z aspiracjami oraz niebywałym potencjałem. Właśnie dla mieszkańców tego regionu SDMO przygotowało specjalną ofertę kursów i szkoleń, dzięki którym można odnieść prawdziwy sukces w branży!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

SDMO to ceniona w Polsce placówka edukacyjna, najstarsza tego typu szkoła podyplomowa w kraju. Dzięki bogatej historii i uznanej tradycji akademickiej, każdego roku spod naszych skrzydeł wychodzą dziesiątki absolwentów, którzy z sukcesami piastują ważne stanowiska w krajowej oświacie. Studia podyplomowe w Wągrowcu są połączeniem tradycji i innowacji, nasi studenci mogą liczyć na zastrzyk praktycznej wiedzy, który poszerza horyzonty i pozwala zidentyfikować nowe cele w karierze. Studia w SDMO to inwestycja w przyszłość, przekonasz się o tym już pierwszego dnia zajęć!

Dlaczego tak wielu specjalistów stawia na naukę w SDMO? Studia podyplomowe w Wągrowcu zostały docenione na arenie krajowej. Program nauczania jest elastyczny i przystosowany do pracy zawodowej naszych studentów. Dlatego też zajęcia realizowane są zarówno w czasie wakacji, jak i semestru. Aby program nauczania był efektywny, a studia podyplomowe w Wągrowcu dawały poczucie dobrze wykorzystanego czasu, zadbaliśmy o to, by zajęcia prowadzone były wyłącznie przez cenionych w środowisku wykładowców akademickich, ludzi z pasją i zaangażowaniem.

Szkoła SDMO jest placówką innowacyjną. Pełnymi garściami czerpie się tutaj ze światowych wzorców w dziedzinie edukacji i oświaty. Dlatego też nasi studenci mogą liczyć na urozmaicony plan zajęć. Studia podyplomowe w Wągrowcu to zarówno wykłady, jak i aktywności poza uczelnią, takie jak uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, wymiany, kursy, integracje oraz wizyty w placówkach kultury!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.