W regionie kaliskim działamy od 1993r. kształcimy drugie pokolenie nauczycieli! Uwaga od 28.10.2020r. sekretariat w Kaliszu nieczynny - kontakt telefoniczny 61 428 26 27. Sekretariat w Gnieźnie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Studia podyplomowe BHP – Poznań.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Poznań

Studia podyplomowe w stolicy Wielkopolski? Dzięki ofercie szkoły podyplomowej SDMO możesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jako nauczyciela i/lub menadżera oświaty. Studia podyplomowe w Poznaniu z ramienia SDMO pozwoliły zrealizować kolejny krok w karierze setkom ambitnych studentów. Poznań to miasto stworzone dla studentów – z atmosferą sprzyjającą nauce, rozwojowi oraz zbieraniu doświadczenia. Wraz z SDMO zainwestuj w siebie – wybierz studia podyplomowe, wybierz Poznań!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

SDMO jest najstarszą polską placówką edukacyjną, której program skierowany jest do nauczycieli oraz menadżerów oświaty. To właśnie dzięki wieloletniej tradycji oraz nowoczesnym metodom nauczania, studenci SDMO robią kolejne, milowe kroki w swojej karierze zawodowej, piastując stanowiska dyrektorów, kuratorów, a nawet senatorów. Studia podyplomowe w Poznaniu cechują się aktualnym, innowacyjnym modelem nauczania, który słynie z niezwykle skutecznego podnoszenia kwalifikacji. SDMO jest szkołą podyplomową z wizją oraz standardami, które cechują wyłącznie najlepsze placówki edukacyjne w Polsce.

Dlaczego SDMO to studia podyplomowe właśnie dla Ciebie? W samym sercu Wielkopolski, tu, w Poznaniu, najlepiej podniesiesz swoje kwalifikacje, a my właściwie pokierujemy Twoją dalszą karierą. Program nauczania jest w pełni dostosowany do wymagań studentów, można realizować go zarówno w roku szkolnym, jak i w czasie trwania wakacji. Za realizację planu studiów podyplomowych w Poznaniu odpowiada kadra cenionych w Polsce wykładowców – to specjaliści, którzy przekazują wiedzę z pasją oraz chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Studia podyplomowe w SDMO to zastrzyk wiedzy w elitarnym gronie pedagogów.

Studia podyplomowe w Poznaniu, oferowane przez SDMO, to coś więcej niż sucha teoria. Nasi wykładowcy uciekają od sztampowego nauczania i kładą nacisk nie tylko na profesjonalne zagadnienia podczas wykładów, ale również zajęcia terenowe, aktywności, integracje oraz wymiany doświadczeń – zgodnie ze sprawdzonymi, zachodnimi wzorcami w branży edukacyjnej. Skontaktuj się z SDMO i dowiedz się więcej na temat studiów podyplomowych w Poznaniu!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.