Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Mogilno.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Mogilno

Studia podyplomowe w mieście, które jest regionalnym centrum edukacji i kultury? To doskonały pomysł, a z programem szkoleniowym SDMO jest dzisiaj w zasięgu ręki! Studia podyplomowe w Mogilnie oferują całą gamę programów nauczania, kursów i szkoleń skierowanych do kadry pedagogicznej i oświatowej. Mogilno jest oczywistym punktem na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie warto podnosić swoje kwalifikacje i sięgać po najwyższe cele zawodowe!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

Jesteśmy najstarszą szkołą podyplomową w Polsce, która posiada nie tylko tradycje akademickie oraz wypracowane standardy, ale przede wszystkim aktualne i zawsze świeże spojrzenie na branżę. Dzięki temu studia podyplomowe w Mogilnie cechują się nowoczesnym podejściem do kształcenia kadr, jak również efektywnym i cenionym na rynku programem edukacyjnym. Studia w SDMO to doskonały sposób na zainwestowanie w swoją przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem nauczania oraz do kontaktu z sekretariatem!

Dlaczego w regionie Mogilno warto wybrać właśnie studia podyplomowe w SDMO? To naturalny wybór – plan nauczania jest elastyczny, dostosowany pod kadry pedagogiczne i oświatowe. Zajęcia odbywają się zarówno w trakcie semestru, jak i w przerwie na wakacje. Placówka edukacyjna SDMO to przede wszystkim ludzie, a wśród nich wykładowcy i specjaliści cenieni w całym kraju. Prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych w Mogilnie są gwarancją nie tylko praktycznej wiedzy branżowej, ale także pasji i zaangażowania, tak potrzebnego by właściwie pokierować swoją przyszłą karierą!

Studia podyplomowe w Mogilnie, przygotowane przez SDMO to rozbudowany pakiet kursów i programów dokształcających. Dopracowana przez specjalistów struktura zajęć została podzielona na część wykładów oraz zajęcia praktyczne, czyli aktywności i wyjścia terenowe, dzięki którym zdobywa się cenne szlify zawodowe oraz podnosi kwalifikacje w regionie.

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.