Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Leszno.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Leszno

Studia podyplomowe w mieście, które jest jednym z najprężniej rozwijających się punktów na mapie regionu? Oczywiście! SDMO to nowoczesna szkoła podyplomowa, która oferuje swoim studentom pełen pakiet szkoleń i kursów dla pracowników oświaty. Doskonale położone, nowocześnie zarządzane Leszno jest wyjątkowym miejscem regionu. Tutaj, posiadając właściwe przygotowanie, absolwenci SDMO mogą stawiać kolejne, milowe kroki w swoim zawodzie. Studia podyplomowe w Lesznie to po prostu strzał w dziesiątkę!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

Jesteśmy najstarszą szkołą podyplomową w Polsce. Bogata tradycja akademicka oraz doświadczenie w podnoszeniu kwalifikacji kadr oświatowych pozwoliło SDMO na rozwinięcie skrzydeł i otworzenie swoich oddziałów w wielu miejscach na mapie centralnej Polski. Studia podyplomowe w Lesznie oferują zainteresowanym profesjonalny program nauczania, który oparty jest o światowe standardy i modele kształcenia. Doświadczona, pełna pasji kadra wykładowców przeprowadzi studentów przez ten program w sposób efektywny, a zdobyta wiedza posłuży do zdobywania wymarzonych osiągnięć zawodowych.

Dlaczego SDMO jest szkołą właśnie dla Ciebie? Studia podyplomowe w Lesznie to zbalansowany, odpowiednio dopracowany program nauczania dla kadry pedagogicznej i oświatowej z regionu. Elastyczny plan zajęć pozwala naszym studentom realizować się zarówno w trakcie semestru, jak i w trybie wakacyjnym. Dzięki stacjonarnym zajęciom z udziałem najlepszych w branży specjalistów, efekty kształcenia widać niemal od razu i zostają one z absolwentami na długo. Kadra SDMO to wykładowcy akademiccy z pasją i sukcesami w skali kraju. Dzięki ich doświadczeniu, pasji i zaangażowaniu, studia podyplomowe w Lesznie są nie tylko wartościowym podnoszeniem kwalifikacji, ale również wspaniałym przeżyciem!

SDMO jest placówką edukacyjną, która ucieka od utartych schematów kształcenia. Studia podyplomowe w Lesznie cechują się świeżym, aktualnym i innowacyjnym programem. Znajdą się w nim zarówno ciekawe zajęcia wykładowe, jak i aktywności poza uczelnią, np. imprezy branżowe i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zapraszamy!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.