Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Konin.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Konin

Września to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast regionu. Dlatego to właśnie tutaj szkoła podyplomowa SDMO postanowiła zaoferować kadrze nauczycielskiej podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w innowacyjnym programie edukacji. Studia podyplomowe we Wrześni, mieście blisko sąsiadującym ze stolicą regionu – Poznaniem – stawiają na horyzoncie nowe, większe możliwości zawodowe. Września to bogate kulturowo i uprzemysłowione miasto, tutaj warto się rozwijać. W SDMO przekażemy Ci niezbędną wiedzę, jak to zrobić!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

SDMO jest placówką edukacyjną, która od wielu lat specjalizuje się w kształceniu kadry nauczycielskiej i menadżerów oświaty. Dzięki stworzonej w tym czasie tradycji oraz wciąż ulepszanych technik pedagogicznych, studenci studiów podyplomowych w Koninie mogą liczyć na porządny i wartościowy zastrzyk wiedzy oraz doświadczenia. Wykorzystywane w kursach i programach nauczania modele pozwalają zrobić milowy krok w karierze zawodowej. Przekonali się o tym absolwenci SDMO, którzy z dumą reprezentują takie zawody jak dyrektor oświaty, kurator, senator czy poseł.

Dlaczego SDMO jest szkołą dla Ciebie? Studia podyplomowe w Koninie otwierają wiele możliwości przed studentami, jednocześnie pozwalając na dokształcanie w trakcie pracy w zawodzie. Program nauczania może być realizowany zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i podczas przerwy wakacyjnej. W wykładach oraz kursach biorą udział uznani w Polsce specjaliści w branży – grupa wykładowców, która jest mieszanką doświadczenia, młodości, pasji i zaangażowania. Dzięki kadrze SDMO studia podyplomowe w Koninie to po prostu przyjemność.

Studia podyplomowe w SDMO uwzględniają różnorodny plan zajęć. Program kursów jest wyważoną mieszanką wykładów oraz zajęć terenowych, na których grupy studentów mają okazję odwiedzić centra życia kulturalnego, atrakcje i wydarzenia branżowe, a także brać udział w aktywnościach, wymianach oraz integracjach. Dowiedz się więcej, co oferują studia podyplomowe w Koninie – skontaktuj się z SDMO już dziś!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.