Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Jarocin.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Jarocin

Studia podyplomowe w mieście, które prężnie się rozwija i jest lokalnym centrum edukacji, kultury i życia towarzyskiego? To możliwe dzięki ofercie przygotowanej przez placówkę edukacyjną SDMO! Studia podyplomowe w Jarocinie to szereg kursów i programów doszkalających skierowanych do pracowników oświaty, którzy z ambicjami patrzą na kolejne stopnie swojej kariery. Studia w SDMO mogą urzeczywistnić te marzenia. To właśnie tu, w Jarocinie, ważnym i dobrze skomunikowanym mieście regionu, można z optymizmem patrzeć w przyszłość!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

SDMO to placówka edukacyjna, która posiada bogatą tradycję akademicką. Jako najstarsza tego typu uczelnia w Polsce, działamy w wielu ważnych punktach na mapie centralnej Polski. Dzięki nowoczesnym technikom edukacyjnym oraz innowacyjnego podejściu do kształcenia, nasi studenci mogą liczyć na efektywne i szybkie przyswajanie wiedzy oraz umiejętności cenionych w branży. Studia podyplomowe w Jarocinie to inwestycja w swoją przyszłość – wiedzą o tym absolwenci SDMO, którzy z powodzeniem postawili milowy krok w swojej karierze, zasiadając w fotelach dyrektorów, kuratorów oraz posłów i senatorów!

Dlaczego to właśnie oferta SDMO powinna Cię zainteresować? Studia podyplomowe w Jarocinie to przede wszystkim kompleksowo opracowany program nauczania, oparty na światowych standardach kształcenia kadr oświaty, w tym także kadry zarządzającej i menadżerskiej. Studia podyplomowe w SDMO prowadzone są w sposób turnusowy, to nasi studenci wybierają preferowany dla siebie tryb: semestralny lub wakacyjny. Za wszystkie prowadzone w SDMO zajęcia odpowiadają wykładowcy akademiccy z tytułami oraz osiągnięciami w skali kraju. Studia podyplomowe w Jarocinie nie są wyjątkiem – w realizację programu włączono specjalistów, którzy są mieszanką młodości, innowacyjnego podejścia oraz doświadczenia i pasji. Na studentów SDMO czeka ponadto sporo ciekawych wydarzeń poza salą wykładową: wyjścia terenowe, aktywności, uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach kulturowych, integracje itp.!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.