Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Studia podyplomowe BHP – Inowrocław.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP Inowrocław

Chcesz podjąć studia podyplomowe w mieście, które prężnie się rozwija i stawia na innowacje? Szkoła podyplomowa SDMO to nowoczesna placówka edukacyjna działająca w wielu punktach na mapie Polski, realizuje także studia podyplomowe w Inowrocławiu. Oferta SDMO skierowana jest do kadry pedagogicznej oraz menadżerów oświaty. Jako ponad 70 tysięczne, najgęściej zaludnione miasto województwa, Inowrocław to doskonałe miejsce do zbierania szlifów zawodowych i budowania wymarzonej kariery!

Studia podyplomowe BHP w SDMO

Jako najstarsza szkoła podyplomowa w Polsce, SDMO cechuje się ugruntowanymi zasadami i tradycjami w szkoleniu studentów podyplomowych. Jednocześnie wciąż udoskonalany jest program studiów o nowe kursy i techniki kształcenia – studia podyplomowe w Inowrocławiu słyną więc z efektywnego i ciekawego planu nauczania. Wybierając SDMO każdy student inwestuje w siebie i swoją przyszłość – historia absolwentów, którzy z sukcesami ukończyli studia podyplomowe w Inowrocławiu pokazuje, że sukces w branży jest na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego warto wybrać SDMO w Inowrocławiu? To szkoła podyplomowa, która aktywnie sonduje potrzeby rynku i stale udoskonala swoje kursy, by odpowiadały światowym standardom i modelom kształcenia. Program studiów jest elastyczny, można realizować go zarówno w trakcie semestru, jak i w wakacje. Wszystkie kursy oraz zajęcia prowadzone są przez kadrę wykładowców akademickich, będącą mieszanką doświadczenia, pasji do zawodu oraz nowoczesnego podejścia do kształcenia. Studia podyplomowe w Inowrocławiu stają się dzięki temu nie tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością.

SDMO jest szkołą podyplomową, która z przyjemnością rozbudowuje ofertę studiów podyplomowych w Inowrocławiu. Studenci znajdą tutaj dziesiątki ciekawych i praktycznych kursów oraz programów doszkalających, a także kierunków nauczania, otwierających drzwi do wielkiej kariery w oświacie. Program zajęć wzbogacony został o aktywności poza uczelnią – studia podyplomowe w Inowrocławiu to nie tylko sucha teoria, ale także wyjścia do placówek kulturowych, spotkania, wymiany oraz zajęcia w terenie!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.