W regionie kaliskim działamy od 1993r. kształcimy drugie pokolenie nauczycieli! Uwaga od 28.10.2020r. sekretariat w Kaliszu nieczynny - kontakt telefoniczny 61 428 26 27. Sekretariat w Gnieźnie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Studia podyplomowe BHP – Gniezno.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dla kogo?

Pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy oraz kandydaci na specjalistów BHP w zakładach pracy oraz osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i świadomość pracowniczą

Jaki cel studiów?

Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa pracy  wyposażą absolwenta w pełen zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pełnienia funkcji specjalisty lub starszego inspektora do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.

Czego uczymy?
 • Absolwent zdobędzie wykształcenie obejmujące rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profesjonalne przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty/inspektora w zakresie BHP;
 • Zdobędzie  głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP;
 • Pozna psychologiczne, socjologiczne i fizjologiczne podstawy prawidłowego działania w środowisku pracy.
 • Absolwent będzie potrafił analizować okoliczności i przyczyny zagrożeń oraz wypadków, a także poszukiwać dróg ich rozwiązania i wdrożyć stosowne procedury powypadkowe;
 • Zdobędzie umiejętność wykorzystania wiedzy w ergonomicznym kształtowaniu stanowisk pracy;
 • Pozna zakres odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy;
 • Absolwent umie zarządzać bezpieczeństwem pracy w tym ocenić ryzyko zawodowe, organizować oraz przeprowadzać obowiązkowe szkolenia pracowników zakładu pracy;
 • Udzieli fachowej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy;
 • Zastosuje procedury związane z wypadkami w pracy;
 • Wprowadzi zasady ochrony przeciwpożarowej.
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zajęć: październik/listopad 2020
Co otrzymuje absolwent?
 • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r.)zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U.Nr 246,poz.2468).
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu  w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Zaświadczenie o ukończenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe

Studia podyplomowe BHP w Gnieźnie

Studia podyplomowe w mieście, które było niegdyś pierwszą stolicą Polski? To możliwe z SDMO, czyli nowoczesnej szkole podyplomowej, która podniosła dotychczas kwalifikacje setkom polskich nauczycieli! Gniezno to doskonale zlokalizowane, rozwijające się miasto, które liczy niespełna 70 tysięcy mieszkańców. Studia podyplomowe to świetna okazja, by znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce w mieście, które jest wyjątkowym połączeniem staropolskiej historii oraz tradycji, jak również nowoczesności oraz innowacji.

Studia podyplomowe BHP w SDMO

SDMO to najstarsza szkoła podyplomowa, która specjalizuje się w doskonaleniu zawodowym nauczycieli – wyróżnia się długoletnią tradycją, wyjątkowym, nowoczesnym modelem nauczania oraz skutecznym podnoszeniem kwalifikacji z uwzględnieniem najnowszych trendów oraz standardów w edukacji. Studia podyplomowe w Gnieźnie są doskonałym sposobem na inwestowanie w samego siebie! Dzięki doskonałemu przygotowaniu w zawodzie Twoja kariera nabierze tempa, a na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Studia podyplomowe w Gnieźnie to kolejny, milowy krok w Twoim zawodzie.

Dlaczego właśnie SDMO? To szkoła, która doskonale dostosowuje się do potrzeb kadry nauczycielskiej. Studia podyplomowe SDMO Gniezno mogą być realizowane w systemie turnusowym, w trakcie roku szkolnego oraz w trakcie wakacji. Za doskonalenie nauczycieli odpowiada w SDMO grono uznanych w kraju specjalistów – to grupa ludzi z pasją i doświadczeniem, wykładowcy, którzy uczą nowoczesnej edukacji z prawdziwą przyjemnością.

SDMO to studia podyplomowe w Gnieźnie, które uciekają od utartych standardów kształcenia – w programie oprócz wykładów studenci uczestniczą w dziesiątkach zajęć praktycznych oraz aktywności. Ponadto w pełni profesjonalny program zajęć, sprawna organizacja oraz ceniony w całej Polsce dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Nauczycielu – nie zwlekaj! Podnieś swoje kwalifikacje z SDMO Gniezno!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.