Sekretariat w Kaliszu i w Gnieźnie od 14 sierpnia br. do 16 sierpnia br. nieczynny. Życzymy słonecznego weekendu!

Podyplomowe Studia Neurologopedia

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów magisterskich studiów logopedycznych lub absolwentów studiów magisterskich, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne.

Jaki cel studiów?

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy, również po wylewach.
Neurologopedzi są zatrudniani w placówkach specjalistycznych – szpitalach neurologicznych, placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, domach opieki społecznej itp.

Czego uczymy?

Studia realizowane są według autorskiego programu prof. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego – wybitnego specjalisty w tej dziedzinie. Prof. Zbigniew Tarkowski pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  i od lat zajmuje się problematyką pracy logopedycznej. Jest autorem jedynej w Polsce koncepcji studiów neurologopedycznych, którą realizuje w Lublinie i Sandomierzu od 14 lat. Absolwenci studiów podyplomowych wg koncepcji prof. Tarkowskiego są szczególnie poszukiwani przez placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne.

Program studiów obejmuje następujące moduły:

Moduł I Balbutologia
Moduł II Afazjologia
Moduł III Surdologia
Moduł IV Oligofrenologopedia
Praktyki (Studium pomaga w  organizacji  praktyki dla słuchaczy)

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: dwa semestry (220 godzin)
 • rozpoczęcie: październik 2020 r.
 • Forma zjazdów: cztery zjazdy turnusowe 5-dniowe

Zjazdy trwają od środy do niedzieli

 

 

Jaka opłata za studia?

Czesne: 5050 zł ( całość za studia podyplomowe)

Czesne można będzie rozłożyć na raty

(harmonogram rat będzie podany na zebraniu organizacyjnym)

 

Co otrzymują Absolwenci?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Neurologopedia
 • Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu „specjalista neurologopeda” w ramach służby zdrowia
Jakie złożyć dokumenty?
 • Przy zapisie tradycyjnym:
  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

  Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

  Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dokument potwierdzający kwalifikacje logopedyczne

  Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.