UWAGA! W związku ze zmianą siedziby CDN-SDMO w Kaliszu od 27 kwietnia br.nowy adres placówki Kalisz, ul. Kościuszki 24 (Ośrodek Księży Orionistów) budynek B parter pok. 11-12.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Doradztwo zawodowe z coachingiem

Dla kogo?

-Osoby z wyższym wykształceniem, zainteresowane pracą na stanowisku doradcy zawodowego w placówkach edukacyjnych i pozaoświatowych.

-Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie lub zatrudnione w różnych placówkach sektora oświaty oraz pracy i polityki społecznej w tym np. w prywatnych firmach realizujących programy finansowane ze środków Unii Europejskiej (PO KL)

– Nauczyciele i wychowawcy, a także pracownicy sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym socjalnej oraz osoby zainteresowanych rozwojem osobistym.

Jaki cel studiów?
 • Absolwent kierunku doradztwo zawodowe z coachingiem posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne w zakresie świadczenia usług specjalistycznych – doradcy zawodowego – opisanego w kwalifikacji zawodów i specjalności zakodowanego pod nr 241303 [Doradca zawodowy- Udziela pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy, a także osobom niepełnosprawnym, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej; w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów; współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzi odpowiednią dokumentacje osób zgłaszających się po poradę, ocenia jakość i kontroluje skuteczność wykonywanych usług doradczych]
 • Dodatkowo absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wpisujące się w sylwetkę coacha kod:235920. [Coach- Pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów; wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych; wzbudza motywację do działania; wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania]

Celem studiów jest:

 • Wyposażenie w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego z elementami coachingu
 • Przygotowanie metodyczno-warsztatowe niezbędne do wykonywania działań doradczych i coachingowych w placówkach oświatowych i pozaoświatowych
 • Kształtowanie przekonania o społecznych wartościach pracy doradczej i coachingowej z uczniami oraz z osobami bezrobotnymi, jak i tymi które pragną się rozwijać zawodowo.
 • Wdrażanie do samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego z coachingiem

Założenia studiów:

 • Dobrze zorganizowane doradztwo zawodowe jest niezbędne dla zminimalizowania negatywnych skutków bezrobocia
 • Doradca zawodowy powinien być wszechstronnie przygotowany w trzech kierunkach; psycho-pedagogicznym, merytorycznym oraz metodyczno-warsztatowym
 • Studia powinny przygotowywać doradców również pod względem mentalnym do pracy z bezrobotnymi
 • Program studiów integruje aspekt dyrektywnego wspierania w postaci doradztwa zawodowego oraz niedyrektywnego wsparcia coachingowego, łącząc tradycję i nowoczesność.
 • Wykorzystanie metod coachingowych w doradztwie zawodowym to odpowiedź na ponowoczesny, znaczony tymczasowością i nieprzewidywalny rynek pracy
Czego uczymy?
 •  Przygotowanie merytoryczne do pracy jako doradca zawodu / coach/
 •  Dydaktyka przedmiotu
 •  Praktyki

Przedmioty realizowane na studiach:

Moduł teoeretyczny w zakresie doradztwa zawodowego: Pedagogika pracy, Psychologia pracy, Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, Podstawy prawne i etyczne doradztwa zawodowego.

Moduł metodyczno-warsztatowy w zakresie doradztwa zawodowego: Dydaktyka doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych i pozaoświatowych, Dydaktyka poradnictwa dla niepełnosprawnych.

Moduł metodyczno-warsztatowy w zakresie coachingu: Teoretyczne i metodyczne podstawy coachingu dla nauczycieli i pedagogów, Warsztat umiejętności coachingowych w pracy nauczyciela, Indywidualny Program Coachingowy

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Rozpoczęcie studiów: on- line wrzesień 2020 r.
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe: wybrane piątki 16.00 – 18.30, sobota 9.00 – 18.00 z godzinną przerwą obiadową, niedziela 9.00 – 15.00)

 

Jaka opłata za studia?

Czesne: 2995 zł ( całość za studia podyplomowe)

Czesne można będzie rozłożyć na raty (harmonogram rat będzie podany na zebraniu organizacyjnym)

Co otrzymują absolwenci?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Doradztwo zawodowe z coachingiem
 • Umiejętności i kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku doradcy zawodowego
Jakie złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

 • podanie na studia,
 • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

 • formularz elektroniczny

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe
 • dyplom ukończenia kursu, studiów przygotowania pedagogicznego / dotyczy nauczycieli/

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.