Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Organizacja i zarządzanie oświatą – Studia podyplomowe
“Menedżer w oświacie” – Leszno

Dla kogo?

Studia przeznaczone dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w oświacie oraz samorządowców.

Jaki cel studiów?

Przygotowanie nowocześnie funkcjonujących kierowników placówek edukacyjnych- pedagogów, będących jednocześnie menedżerami, zdolnymi do aktywnego, samodzielnego
i twórczego zarządzania w ramach szerokich kompetencji oraz gospodarki rynkowej.

Czego uczymy?
  • blok pedagogiczny-psychologiczny ( organizacja i kierowanie w placówce oświatowej, nadzór pedagogiczny,psychospołeczne problemy w szkole, psychologia kierowania)
  • blok prawno-ekonomiczny ( prawo oświatowe, zagadnienia prawa gospodarczego, finanse szkole)
  • blok menedżerski ( techniki pracy menedżera oświaty, promocja placówki edukacyjnej, marketing edukacyjny, mediacje i negocjacje oraz coaching w placówce oświatowej)
Jaka organizacja studiów?
  • Czas trwania: trzy semestry
  • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
  • Forma zajęć: hybrydowa, online ( zajęcia raz w miesiącu)
Co otrzymuje absolwent?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Organizacji
i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” oraz certyfikat „Menedżera oświaty”

 

 

 

Jakie złożyć dokumenty?
  • 1. Formularz rekrutacyjny
  • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą - Leszno

Jak skończyć studia podyplomowe w Lesznie? Poznaj program podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla kadry oświatowej, który oferuje najstarsza szkoła podyplomowa w Polsce – SDMO! To właśnie w lokalnym centruk kultury i edukacji, jakim jest Leszno, warto zbierać cenne szlify zawodowe i poszerzać swoje horyzonty. Razem z SDMO zaopatrzysz się w aktualną i praktyczną wiedzę, a także postawisz kolejny krok w karierze! SDMO w Lesznie zaprasza!

Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w SDMO

Sukces wymaga pracy, poświęcenia i stałego doskonalenia się. Wiedząc to, specjaliści z SDMO stworzyli kompletny program kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i oświatowej. Dzięki bogatej tradycji akademickiej oraz nowoczesnym technikom kształcenia, nasi absolwenci mogą liczyć na ciekawe i ambitne posady. Dyplom SDMO jest poważany w skali całego kraju i otwiera nowe możliwości. Z nami studia podyplomowe w Lesznie są wyważonym połączeniem ciężkiej pracy, ciekawych doświadczeń i obcowania z najlepszymi specjalistami w branży!

Studia podyplomowe w Lesznie pozwalają otworzyć się na nowe wyzwania i zidentyfikować kolejne cele zawodowe. Dzięki elastycznemu programowi nauczania, studenci studiów podyplomowych mogą podchodzić do zajęć zarówno w trybie semestralnym, jak i podczas przerwy wakacyjnej. Wszystkie zajęcia w SDMO realizowane są z udziałem uznanych w Polsce wykładowców akademickich – to osoby z pasją, praktykujące oraz posiadające aktualną bazę wiedzy. Studia podyplomowe w Lesznie uwzględniają kompleksową, stacjonarną ofertę zajęć – wystarczy zapisać się w naszym sekretariacie!

Program nauczania SDMO to jeden z najlepiej rozbudowanych modeli tego typu w kraju. Realizujemy go z sukcesami w wielu punktach na mapie centralnej Polski. Studia podyplomowe w Lesznie są zatem odpowiednio zbalansowanym programem, który składa się z zajęć wykładowych, a także aktywności poza uczelnią, które nie tylko uzupełniają zdobytą wiedzę, ale także umożliwiają poszerzać horyzonty w zakresie edukacji i kultury!

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.