Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Organizacja i zarządzanie oświatą – Studia podyplomowe
“Menedżer w oświacie” – Konin

Dla kogo?

Studia przeznaczone dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w oświacie oraz samorządowców.

Jaki cel studiów?

Przygotowanie nowocześnie funkcjonujących kierowników placówek edukacyjnych- pedagogów, będących jednocześnie menedżerami, zdolnymi do aktywnego, samodzielnego
i twórczego zarządzania w ramach szerokich kompetencji oraz gospodarki rynkowej.

Czego uczymy?
  • blok pedagogiczny-psychologiczny ( organizacja i kierowanie w placówce oświatowej, nadzór pedagogiczny,psychospołeczne problemy w szkole, psychologia kierowania)
  • blok prawno-ekonomiczny ( prawo oświatowe, zagadnienia prawa gospodarczego, finanse szkole)
  • blok menedżerski ( techniki pracy menedżera oświaty, promocja placówki edukacyjnej, marketing edukacyjny, mediacje i negocjacje oraz coaching w placówce oświatowej)
Jaka organizacja studiów?
  • Czas trwania: trzy semestry
  • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
  • Forma zajęć: hybrydowa, online ( zajęcia raz w miesiącu)
Co otrzymuje absolwent?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Organizacji
i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” oraz certyfikat „Menedżera oświaty”

 

 

 

Jakie złożyć dokumenty?
  • 1. Formularz rekrutacyjny
  • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą - Konin

Jak zrobić studia podyplomowe w Koninie? To zupełnie proste! Należy skorzystać z programu dokształcania kadry pedagogicznej i menadżerów oświaty, który oferuje szkoła podyplomowa SDMO. W Koninie, czyli mieście o wielkich ambicjach, które prężnie rozwija się na tle całego regionu, można skorzystać z wartościowych kursów i zajęć doszkalających. Postaw kolejny krok w karierze i wybierz studia podyplomowe w Koninie!

Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w SDMO

Prawdziwy sukces to szczypta talentu i tony ciężkiej pracy – w SDMO przekujemy Twoją ambicję i pracowitość w efekt, który pozwoli osiągać zawodowe szczyty. Studia podyplomowe w Koninie to połączenie tradycyjnych wartości, prezentowanych przez najstarszą szkołę podyplomową w Polsce, z nowoczesnym podejściem do kształcenia. Stawiamy na sprawdzone modele i techniki edukacyjne, łącząc zajęcia teoretyczne z licznymi aktywnościami poza salą wykładową. Za przekazywanie cennej wiedzy odpowiada zgrany zespół specjalistów – wykładowców, którzy oprócz tytułów naukowych mogą pochwalić się osiągnięciami w branży oraz wielką pasją do wykonywanego zawodu.

Absolwenci, kończący studia podyplomowe w SDMO to cenione postaci na krajowym rynku. Nasi studenci zajmują ważne miejsca w polskiej oświacie, placówkach edukacyjnych i rządowych, są wśród nich dyrektorzy, kuratorzy, a nawet senatorowie i posłowie. Studia podyplomowe w Koninie stawiają wysokie wymagania i przekazują wyjątkowej wartości wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Studia podyplomowe w Koninie realizowane są zarówno w trakcie przerwy wakacyjnej, jak i podczas trwania semestrów. Dzielą się one w części na wykłady, które prowadzone są przez cenionych w kraju naukowców i praktyków, jak również na zajęcia w terenie. Aktywności poza uczelnią, jak wspólne wizyty w placówkach kulturalnych, integracje, wymiany i inne, urozmaicają kursy oraz podnoszą standard nauczania na wzór najlepszych szkół podyplomowych w kraju i poza nim.

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.