Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Organizacja i zarządzanie oświatą – Studia podyplomowe
“Menedżer w oświacie” – Inowrocław

Dla kogo?

Studia przeznaczone dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w oświacie oraz samorządowców.

Jaki cel studiów?

Przygotowanie nowocześnie funkcjonujących kierowników placówek edukacyjnych- pedagogów, będących jednocześnie menedżerami, zdolnymi do aktywnego, samodzielnego
i twórczego zarządzania w ramach szerokich kompetencji oraz gospodarki rynkowej.

Czego uczymy?
  • blok pedagogiczny-psychologiczny ( organizacja i kierowanie w placówce oświatowej, nadzór pedagogiczny,psychospołeczne problemy w szkole, psychologia kierowania)
  • blok prawno-ekonomiczny ( prawo oświatowe, zagadnienia prawa gospodarczego, finanse szkole)
  • blok menedżerski ( techniki pracy menedżera oświaty, promocja placówki edukacyjnej, marketing edukacyjny, mediacje i negocjacje oraz coaching w placówce oświatowej)
Jaka organizacja studiów?
  • Czas trwania: trzy semestry
  • Czesne za studia: 2995  zł / płatne w całości lub w ratach/
  • Forma zajęć: hybrydowa, online ( zajęcia raz w miesiącu)
Co otrzymuje absolwent?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Organizacji
i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” oraz certyfikat „Menedżera oświaty”

 

 

 

Jakie złożyć dokumenty?
  • 1. Formularz rekrutacyjny
  • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą - Inowrocław

Jak zrobić studia podyplomowe w Inowrocławiu? Nic trudnego! Wystarczy skorzystać z bogatej oferty kursów i programów szkoleniowych SDMO. Inowrocław to regionalne centrum rozwoju, ponad 70 tysięczne miasto o bogatej historii, tradycji oraz kompleksowej wizji na przyszłość. To jednocześnie doskonałe miejsce by podnosić swoje kwalifikacje i stawiać kolejne kroki w karierze zawodowej. W SDMO wyposażymy was w wiedzę teoretyczną oraz zdolności praktyczne, niezbędne do dalszej pracy w branży!

Studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w SDMO

Studia podyplomowe w Inowrocławiu to efekt wysokiego zainteresowania programem studiów, który w sposób efektywny zwiększy szanse lokalnej kadry na osiąganie kolejnych celów zawodowych. Wysokie standardy SDMO znane są w całym kraju, szkoła podyplomowa działa bowiem w wielu punktach na mapie naszego kraju. Oferujemy tradycyjne wartości akademickie, gdyż SDMO to najstarsza szkoła podyplomowa w kraju. Tworzy ją kadra cenionych wykładowców akademickich, pełnych pasji oraz progresywnego podejścia do zagadnień pedagogicznych i oświatowych. Studia podyplomowe w Inowrocławiu są przystankiem w przyszłej karierze, nasi absolwenci to docenieni specjaliści, dziś dyrektorzy placówek oświatowych, kuratorzy, a nawet posłowie!

Dlaczego akurat SDMO? Studia podyplomowe w Inowrocławiu to efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Plan zajęć akademickich jest w pełni elastyczny – to studenci studiów podyplomowych decydują kiedy chcą realizować program: w trakcie wakacji, czy też w trakcie semestru. SDMO stawia na światowe standardy oraz modele nauczania – wielu wykładowców to także osoby praktykujące i odnoszące sukcesy w zawodzie.

Wybierając studia podyplomowe w Inowrocławiu, studenci mogą liczyć na urozmaicony program nauczania. Kadra SDMO to wykładowcy z pasją i zaangażowaniem, oprócz suchej wiedzy dzielą się ze studentami także właściwym nastawieniem i bezcennymi wskazówkami. Ponadto wszystkie zajęcia prowadzone w SDMO stanowią wyważoną mieszankę zajęć w salach wykładowych oraz zajęć w terenie (aktywności, wyjścia terenowe, integracje, kursy itp.).

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.