:)Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Jaki cel studiów?

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi i młodzieżą mającą trudności z czytaniem, pisaniem (dysortografia, dysleksja, dysgrafia) oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

 

Jaka organizacja studiów?
  • Czas trwania: trzy semestry
  • Forma zjazdów: sobota 9.00 – 18.00 z godzinną przerwą obiadową, niedziela 9.00 – 15.00
  • Zjazd I: 9-10.05.2020

 

Jaka opłata za studia?

Czesne: 3190  zł ( całość za studia podyplomowe)

Czesne można będzie rozłożyć na raty

 

 

Jakie złożyć dokumenty?

1. Formularz rekrutacyjny (aby przejść do formularza proszę kliknąć tutaj)

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu na I zjeździe/

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.