Gniezno/ od 15 sierpnia do 18 sierpnia 2019 r. sekretariat w Gnieźnie zamknięty.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Tyflopedagogika

Jaki cel studiów?

Nabycie wiedzy i umiejętności  do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach (specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych) oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu , nauczycieli, obowiązuje  realizacja modułu V (wymienionego w w/w Rozporządzeniu)  pod tytułem: „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej”

W związku z tym  program studiów obejmować  będzie trzy następujące działy:

 1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą     niedowidzącą  i niewidomą .
 2. Dydaktyka (metodyka) pracy z  osobami mającymi problemy z narządem wzroku
 3. Praktyki

 

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: dwa semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • Rozpoczęcie studiów: październik 2019 – zakończenie: lipiec/sierpień 2020
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe: wybrane piątki 16.00 – 18.30, sobota 9.00 – 18.00 z godzinną przerwą obiadową, niedziela 9.00 – 15.00

Zajęcia częściowo odbywać się będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania oraz w Laskach k/ Warszawy.

Wykładowcy to specjaliści pracujący w tych ośrodkach.

 

Jaka opłata za studia?

Czesne: 2995 zł ( całość za studia podyplomowe)

Czesne można będzie rozłożyć na raty

(harmonogram rat będzie podany na zebraniu organizacyjnym)

 

Co otrzymują Absolwenci?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Tyflopedagogika
 • Umiejętności i kwalifikacje niezbędne  do pracy na stanowisku nauczyciela,    wychowawcy w placówkach dla osób niedowidzących i niewidomych.
Jakie złożyć dokumenty?
 • Przy zapisie tradycyjnym:
  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

  Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

  Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty

  Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.