Podyplomowe Studia Profilaktyka i terapia uzależnień

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzającym pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami.

Osoby z wyższym wykształceniem z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej zatrudnione  na stanowisku nauczyciela, pedagoga i psychologa, osoby pracujące w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), kuratorzy, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, ośrodków interwencji kryzysowej,  członkowie zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy socjalni  pragnący nabyć, doskonalić, rozwijać wiedzę i przede wszystkim praktyczne  umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

  • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
  • Przygotowanie w zakresie profilaktyki
  • Przygotowanie w zakresie terapii i interwencji
  • Praktyka

Przedmioty realizowane na studiach:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym :

Treningi umiejętności interpersonalnych, Warsztat pracy z grupą, Dialog motywujący w pracy z młodzieżą i dorosłymi

Przygotowanie w zakresie profilaktyki:

Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży, Interwencja profilaktyczna

Przygotowanie w zakresie terapii i interwencji

Współczesna teoria uzależnień behawioralnych, Koncepcje uzależnień i terapia osób uzależnionych, Współuzależnienie i terapia rodzin, Interwencja kryzysowa/ wyjazd do ośrodka/

Jaka organizacja studiów?

Czas trwania: 2 semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Rozpoczęcie studiów: październik 2019 – zakończenie: lipiec/sierpień 2020

Forma zajęć:  sobota /9.00 – 18.00 z godzinną przerwą obiadową/, niedziela /9.00 – 15.00/

 

Jakie czesne?

Czesne za studia: 2995 zł

Czesne można wpłacać w kilku ratach

Co otrzymują Absolwenci?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Profilaktyka i terapia uzależnień

Jakie złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.