Podyplomowe Studia Neurologopedia

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów magisterskich studiów logopedycznych lub absolwentów studiów magisterskich, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne.

Jaki cel studiów?

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy, również po wylewach.
Neurologopedzi są zatrudniani w placówkach specjalistycznych – szpitalach neurologicznych, placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, domach opieki społecznej itp.

Czego uczymy?

Studia realizowane są według autorskiego programu prof. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego – wybitnego specjalisty w tej dziedzinie. Prof. Zbigniew Tarkowski pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  i od lat zajmuje się problematyką pracy logopedycznej. Jest autorem jedynej w Polsce koncepcji studiów neurologopedycznych, którą realizuje w Lublinie i Sandomierzu od 14 lat. Absolwenci studiów podyplomowych wg koncepcji prof. Tarkowskiego są szczególnie poszukiwani przez placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne.

Program studiów obejmuje następujące moduły:

Moduł I Balbutologia
Moduł II Afazjologia
Moduł III Surdologia
Moduł IV Oligofrenologopedia
Praktyki (Studium pomaga w  organizacji  praktyki dla słuchaczy)

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: dwa semestry (220 godzin)
 • rozpoczęcie: styczeń 2020 r. – zakończenie: wrzesień 2020 r.
 • Forma zjazdów: cztery zjazdy turnusowe 5-dniowe

Zjazdy trwają od środy do niedzieli

 

 

Jaka opłata za studia?

Czesne: 5050 zł ( całość za studia podyplomowe)

Czesne można będzie rozłożyć na raty

(harmonogram rat będzie podany na zebraniu organizacyjnym)

 

Co otrzymują Absolwenci?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Neurologopedia
 • Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu „specjalista neurologopeda” w ramach służby zdrowia
Jakie złożyć dokumenty?
 • Przy zapisie tradycyjnym:
  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

  Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

  Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający kwalifikacje logopedyczne

  Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.