W regionie kaliskim działamy od 1993r. kształcimy drugie pokolenie nauczycieli! Uwaga od 28.10.2020r. sekretariat w Kaliszu nieczynny - kontakt telefoniczny 61 428 26 27. Sekretariat w Gnieźnie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Kursy i szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych / Kursy dla nauczycieli (możliwość przeprowadzenia kursów online)

 

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym

Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela

Dziecko nadpobudliwe – metody ułatwiające pracę

Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zrachowaniami uczniów?

Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Metoda globalnego czytania

Profilaktyka zachowań autoagresywnych, interwencja kryzysowa

Seksualność dzieci i młodzieży – determinanty i zagrożenia

Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami i ich motywację

Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież

Technika C. Freineta

Uczenie metodą projektu

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole

Wychowawca przewodnikiem ucznia

Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zagrożenia świata wirtualnego – blaski i cienie cyberprzestrzeni

Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej – profilaktyka i drogi wyjścia

oraz inne kursy i szkolenia według zapotrzebowania placówki

 

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA DZIEKANAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

+48 61 428 26 27
+48 690 942 988
PODYPLOMOWE@MILENIUM.EDU.PL

 

 

Kursy
Szkolenia
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.