Pierwsze takie studium w Polsce, działamy od 1993 roku.

Kursy i szkolenia

Szkolenia rad pedagogicznych / Kursy dla nauczycieli (możliwość przeprowadzenia kursów online)

 

Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – organizacja zajęć, imprez i wycieczek w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem niepełnosprawnym

Dyscyplina w klasie a autorytet nauczyciela

Dziecko nadpobudliwe – metody ułatwiające pracę

Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zrachowaniami uczniów?

Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Metoda globalnego czytania

Nowoczesne technologie, a mowa i rozwój małego dziecka NOWOŚĆ

Profilaktyka zachowań autoagresywnych, interwencja kryzysowa

Seksualność dzieci i młodzieży – determinanty i zagrożenia

Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami i ich motywację

Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież

Środowisko sprzyjające uczeniu się języka angielskiego NOWOŚĆ

Technika C. Freineta

Uczenie metodą projektu

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole

Wychowawca przewodnikiem ucznia

Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zagrożenia świata wirtualnego – blaski i cienie cyberprzestrzeni

Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej – profilaktyka i drogi wyjścia

oraz inne kursy i szkolenia według zapotrzebowania placówki

 

 

 

 

Kursy
Szkolenia
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.