Podyplomowe Studia Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Jakie cele studiów?
 • Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do diagnozowania środowisk w obszarze zagrożeń i zaburzeń,
 • Przygotowanie ich pod względem praktycznym, umożliwiające prowadzenie pierwszego kontaktu, poradnictwa, interwencji kryzysowej,
 • Przygotowanie do tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i psychokorekcyjnych opartych  na współczesnych strategiach  profilaktycznych i terapeutycznych.
 • Kształtowanie przekonania o potrzebie permanentnego rozwoju ogólnego
  i zawodowego.

Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzającym pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami.

Osoby z wyższym wykształceniem z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej zatrudnione  na stanowisku nauczyciela, pedagoga i psychologa, osoby pracujące w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), kuratorzy, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, ośrodków interwencji kryzysowej,  członkowie zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy socjalni  pragnący nabyć, doskonalić, rozwijać wiedzę i przede wszystkim praktyczne  umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

 • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
 • Przygotowanie w zakresie profilaktyki
 • Przygotowanie w zakresie terapii i interwencji
 • Praktyka

Przedmioty realizowane na studiach:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym :

Treningi umiejętności interpersonalnych, Warsztat pracy z grupą, Dialog motywujący w pracy z młodzieżą i dorosłymi

Przygotowanie w zakresie profilaktyki:

Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży, Interwencja profilaktyczna

Przygotowanie w zakresie terapii i interwencji

Współczesna teoria uzależnień behawioralnych, Koncepcje uzależnień i terapia osób uzależnionych, Współuzależnienie i terapia rodzin, Interwencja kryzysowa/ wyjazd do ośrodka/

Jaka organizacja studiów?

Czas trwania: 2 semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Czesne za studia: 2895 zł /płatne w całości lub w ratach/

Forma zajęć: forma weekendowa

Zjazdy: rozpoczęcie 19 październik 2018 r.- zakończenie 16 czerwiec 2019 r.

 • Terminarz zjazdów:

I zjazd: 19-20.10.2018 r.

II zjazd: 08-09.12.2018 r.

III zjazd: 12-13.01.2019 r.

IV zjazd: 09-10.02.2019 r.

V zjazd: 02-03.03.2019 r.

VI zjazd: 13-14.04.2018 r.

VII zjazd: 18-19.05.2019 r.

VIII zjazd: 01-02.06.2019 r.

IX zjazd: 15-16.06.2019 r. zakończenie/ obrony

 • Terminarz może ulec zmianie.
 • Zjazdy sobota-niedziela oprócz zjazdu I
Co otrzymują studenci?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów “Profilaktyka i Terapia Uzależnień”

Jakie złożyć dokumenty?
 • Przy zapisie tradycyjnym:
  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

  Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

  Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego

  Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.