Sekretariat w Kaliszu i w Gnieźnie od 14 sierpnia br. do 16 sierpnia br. nieczynny. Życzymy słonecznego weekendu!

Podyplomowe Studia Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Jakie cele studiów?
 • Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do diagnozowania środowisk w obszarze zagrożeń i zaburzeń,
 • Przygotowanie ich pod względem praktycznym, umożliwiające prowadzenie pierwszego kontaktu, poradnictwa, interwencji kryzysowej,
 • Przygotowanie do tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i psychokorekcyjnych opartych  na współczesnych strategiach  profilaktycznych i terapeutycznych.
 • Kształtowanie przekonania o potrzebie permanentnego rozwoju ogólnego
  i zawodowego.

Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzającym pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami.

Osoby z wyższym wykształceniem z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej zatrudnione  na stanowisku nauczyciela, pedagoga i psychologa, osoby pracujące w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), kuratorzy, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, ośrodków interwencji kryzysowej,  członkowie zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy socjalni  pragnący nabyć, doskonalić, rozwijać wiedzę i przede wszystkim praktyczne  umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Czego uczymy?

 

 • Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
 • Przygotowanie w zakresie profilaktyki
 • Przygotowanie w zakresie terapii i interwencji
 • Praktyka

Przedmioty realizowane na studiach:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym :

Treningi umiejętności interpersonalnych, Warsztat pracy z grupą, Dialog motywujący w pracy z młodzieżą i dorosłymi

Przygotowanie w zakresie profilaktyki:

Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży, Interwencja profilaktyczna

Przygotowanie w zakresie terapii i interwencji

Współczesna teoria uzależnień behawioralnych, Koncepcje uzależnień i terapia osób uzależnionych, Współuzależnienie i terapia rodzin, Interwencja kryzysowa/ wyjazd do ośrodka/

Jaka organizacja studiów?

Czas trwania: III semestry

Czesne za studia: 2995 zł /płatne w całości lub w ratach/

 

Zjazdy: rozpoczęcie: I zjazd on-line październik 2020 r.

Jakie złożyć dokumenty?
 • 1. Formularz rekrutacyjny
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe
Baza noclegowa
 • Hotel Feniks

   

  Hotel Feniks***

  ul.Wrzesińska 18

  62-200 Gniezno

  Kontakt: recepcja 61 477 97 65

   

  Pokój 1-osobowy- 120 zł /w tym śniadanie/

  Pokój 2-osobowy- 190 zł /w tym śniadanie/

  Pokój 3-4- osobowy -95 zł /w tym śniadanie/

  www.hotel-feniks.pl

  Hotel oddalony od SDMO około 400 m

 • Internat Medyk

  62-200 Gniezno,
  ul. Mieszka I 27

  tel: 61 426 34 48
  www.medyk.gniezno.pl

  Pokoje 2, 2+2, osobowe, 45 zł/osoba.
  Internat mieści się niedaleko uczelni.

 • Dom Studencki UAM

  Dom Studencki UAM

  Kostrzewskiego 5-7
  62-200 Gniezno

  Kontakt : Pani Paulina Strzeszyńska tel.61 829 48 00

   

   

  Cena: ok. 50 zł  /możliwość wykupienia śniadania/

   

  Akademik oddalony od SDMO około 2,5 km

 • Inne noclegi

  Istnieje możliwość rezerwacji tańszych noclegów- kontakt z sekretariatem SDMO

  tel: 61-425-53-13

  www.sdmo.edu.pl

  LINKI: PROPOZYCJA

  https://pl-pl.facebook.com/hostelgniezno/

  http://www.noclegipodtopolami.pl/

  http://tanienoclegigniezno.pl/

   

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.