Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne

Dla absolwentów studiów z wyższym wykształceniem, magisterskim, licencjackim oraz inżynierskim.

Jakie cele studiów?

Zdobycie przez słuchaczy stosownej wiedzy, umiejętności i uprawnień pedagogicznych, dających szansę zdobycia pracy w placówkach szkolnych i innych oświatowych.
Studia dają możliwość rozwoju osobistego oraz pozyskania nowych perspektyw zatrudnienia.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., obowiązuje realizacja modułu II i III ( wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem:

Moduł II: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
2.Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym
3. Praktyka pedagogiczna / 30h/

Moduł III: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

1.Podstawy dydaktyki
2.Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym
3.Praktyka pedagogiczna / 120h/

Łączna liczba godzin praktyk pedagogicznych -150

Jaka organizacja studiów?
  • Czas trwania: trzy semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • Czesne: 2895 zł (płatne w ratach)
  • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe  (piątek- sobota-niedziela).
  • Zjazdy: Rozpoczęcie 19 październik 2018 r. -zakończenie 17 listopad 2019 r.
  • Terminarz zjazdów:

I zjazd: 19-21.10.2018 r.

II zjazd: 23-25.11.2018 r.

III zjazd: 07-09.12.2018 r.

IV zjazd: 11-13.01.2019 r.

V zjazd: 25-27.01.2019 r.

VI zjazd: 08-10.02.2019 r.

VII zjazd: 15-17.02.2019 r.

VIII zjazd: 01-03.03.2019 r.

IX zjazd: 15-17.03.2019 r.

X zjazd: 12-14.04.2018 r.

XI zjazd: 26-28.04.2019 r.

XII zjazd: 17-19.05.2019 r.

XIII zjazd: 31.05-02.06.2019 r.

XIV zjazd: 15-16.06.2019 r.

XV zjazd: 06-08.09.2019 r.

XVI zjazd: 27-29.09.2019 r.

XVII zjazd: 11-13.10.2019 r.

XVIII zjazd: 25-27.10.2019 r.

XIX zjazd: 15-17.11.2019 r. zakończenie/ obrony

  • Terminarz może ulec zmianie.

 

Co otrzymują Absolwenci?

Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, uprawniające do pracy na stanowiskach pedagogicznych w placówkach oświatowych.

Jak złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.