Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Fizyka w szkole

Jaki cel studiów?
Nabycie kompetencji i uprawnień do nauczania przedmiotu Fizyka na wszystkich etapach edukacyjnych /ośmioletniej szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej/.
Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dn. 17 stycznia 2012r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu  nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienioneg0 w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”.

W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:

 1. Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Fizyka
 2. Dydaktyka (metodyka) fizyki na danym etapie edukacyjnym
 3. Praktyki
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: dwa semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • Czesne za studia: 2895 zł / płatne w całości lub w ratach/
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe  (piątek- sobota-niedziela)
 • Zjazdy: Rozpoczęcie 18-19 maj 2019 r.-zakończenie luty 2020 r.
 • Terminarz zjazdów:
 • I zjazd: 18-19 maj 2019 r.
Co otrzymują Absolwenci?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Fizyka w szkole
 • Uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu Fizyka   w szkołach
Jakie złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

 • podanie na studia,
 • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

 • formularz elektroniczny

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom ukończenia przygotowania pedagogicznego
 • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.