Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Chemia w szkole

Jaki cel studiów?

Nabycie kompetencji i uprawnień do nauczania przedmiotu chemia na wszystkich etapach edukacyjnych /ośmioletnie szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe/.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”.

W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:

 1. Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu Chemia
 2. Dydaktyka (metodyka) chemii na danym etapie edukacyjnym
 3. Praktyki
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: dwa semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • Czesne: 2895 zł (płatne w ratach, lub w całości)
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe  (sobota-niedziela).
 • Zjazdy:  Rozpoczęcie 19 październik 2018 r. – zakończenie 16 czerwiec 2019 r.
 • Terminarz zjazdów:

I zjazd: 19-21.10.2018 r.

II zjazd: 08-09.12.2018 r.

III zjazd: 12-13.01.2019 r.

IV zjazd: 09-10.02.2019 r.

V zjazd: 02-03.03.2019 r.

VI zjazd: 13-14.04.2018 r.

VII zjazd: 18-19.05.2019 r.

VIII zjazd: 01-02.06.2019 r.

IX zjazd: 15-16.06.2019 r. zakończenie/ obrony

 • Terminarz może ulec zmianie.
Co otrzymuje Absolwent?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Chemia w szkole
 • Uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu Chemia w ośmioletniej szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Jakie złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

 • podanie na studia,
 • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

 • formularz elektroniczny

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dyplom ukończenia przygotowania pedagogicznego
 • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.