Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Biologia w szkole

Jaki cel studiów?

Nabycie kompetencji i uprawnień do nauczania przedmiotu biologia na wszystkich etapach edukacyjnych ( ośmioletnie szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe).

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: “Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu  (prowadzenia zajęć)”.

W związku z tym program studiów obejmować będzie trzy następujące działy:

  1.  Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu biologia
  2. Dydaktyka (metodyka) przedmiotu biologia
  3. Praktyki
Jaka organizacja studiów?

Czas trwania: dwa semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Forma zjazdów: zjazdy weekendowe / raz lub dwa razy w miesiącu/ piątek-niedziela

Zjazdy: -18-19 maj 2019 r.

Jaka opłata za studia?

Czesne: 2895 zł (całość, płatne w ratach)

Co otrzymują absolwenci?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Biologia w szkole

Jakie złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

 

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • przygotowanie pedagogiczne
  • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.