DO 20.08.2022 SEKRETARIAT CZYNNY od poniedziałku do piątku 8.00-15.00.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne ZACZYNAMY JUŻ 24.09.2022

FORMA ONLINE 

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

3450zł (płatne w ratach)

Zapisz się i studiuj ONLINE  

 

Studia adresowane są dla osób z wyższym wykształceniem, chcących nabyć przygotowanie pedagogiczne dające uprawnienia do nauczania w placówkach oświatowych.

Jakie cele studiów?

Nabycie uprawnień pedagogicznych dających możliwości pracy w placówkach oświatowych.

Czego uczymy?

Zajęcia dzielą się na dwa bloki:

 1. blok psychologiczno- pedagogiczny w którego skład wchodzą następujące przedmioty:
 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Podstawy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Podstawy prawa oświatowego                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. blok dydaktyczno- metodyczny
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Współczesne tendencje edukacyjne
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyki pedagogiczne w ilości 150h w placówkach edukacyjnych.

PRAKTYKI:

praktyka pedagogiczna wynosi 150 godzin  i musi być zrealizowana w placówkach edukacyjnych.

UWAGA:

istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy dającej doświadczenie pedagogiczne
( wcześniejszej lub obecnej). Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie i mailowo.

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe online (sobota-niedziela).
Czesne

3450 zł./ płatne w ratach/

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.