Pierwsze takie studium w Polsce, działamy od 1993 roku.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne NOWY TERMIN 16.10.2021

DO WYBORU FORMA ONLINE LUB STACJONARNA

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

 

Studia adresowane są dla osób z wyższym wykształceniem, chcących nabyć przygotowanie pedagogiczne dające uprawnienia do nauczania w placówkach oświatowych.

Jakie cele studiów?

Nabycie uprawnień pedagogicznych dających możliwości pracy w placówkach oświatowych.

Czego uczymy?

Zajęcia dzielą się na blok psychologiczno- pedagogiczny w którego skład wchodzą następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania procesu edukacji
 • Podstawy psychologii ogólnej, rozwojowej oraz osobowości człowieka
 • Podstawy diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia pedeutologii
 • Komunikacja i kultura języka
 • Podstawy prawa oświatowego

Blok dydaktyczno- metodyczny

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Współczesne tendencje edukacyjne
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyki pedagogiczne w ilości 150h w placówkach edukacyjnych.

 

Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: trzy semestry
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe  (sobota-niedziela).
Jak złożyć dokumenty?

 

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.