Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne

Dla absolwentów studiów z wyższym wykształceniem, magisterskim, licencjackim oraz inżynierskim.

Jakie cele studiów?

Zdobycie przez słuchaczy stosownej wiedzy, umiejętności i uprawnień pedagogicznych, dających szansę zdobycia pracy w placówkach szkolnych i innych oświatowych.
Studia dają możliwość rozwoju osobistego oraz pozyskania nowych perspektyw zatrudnienia.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., obowiązuje realizacja modułu II i III ( wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem:

Moduł II: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
2.Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym
3. Praktyka pedagogiczna / 30h/

Moduł III: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

1.Podstawy dydaktyki
2.Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym
3.Praktyka pedagogiczna / 120h/

Łączna liczba godzin praktyk pedagogicznych -150

Jaka organizacja studiów?
  • Czas trwania: trzy semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • Czesne: 2995 zł (płatne w ratach)
  • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe  (sobota-niedziela).
  • Zjazdy: zakończenie 27.09.2020 r.
Co otrzymują Absolwenci?

Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, uprawniające do pracy na stanowiskach pedagogicznych w placówkach oświatowych.

Jak złożyć dokumenty?

Przy zapisie tradycyjnym:

  • podanie na studia,
  • formularz rekrutacyjny

Przy zapisie elektronicznym:

  • formularz elektroniczny

Na pierwsze spotkanie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • dowód osobisty

Dokumenty zostaną skserowane w dziekanacie i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Baza noclegowa
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.