Pierwsze takie studium w Polsce, działamy od 1993 roku.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Przygotowanie Pedagogiczne 2021/2022 ONLINE

Studia podyplomowe realizowane są według najnowszego Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

START: 10/11.04.2021r.

 

Studia adresowane są dla osób z wyższym wykształceniem, chcących nabyć przygotowanie pedagogiczne dające uprawnienia do nauczania w placówkach oświatowych.

Czego uczymy?
 • Wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
 • Umiejętności niezbędnych do diagnostyki i profilaktyki psychopedagogicznej
 • Wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywną pracę dydaktyczną ( na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych)
 • Wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności opiekuńczej
  i wychowawczej
 • Prawa oświatowego – umiejętności interpretowania i stosowania jego zapisów
 • Umiejętności współpracy z rodzicami.
Jaki cel studiów?

Nabycie uprawnień pedagogicznych dających możliwości pracy w placówkach oświatowych.

Czesne

3450zł./ płatne w ratach/

Jaka organizacja studiów?
 • Trzy semestry, zajęcia – dwa weekendy w miesiącu. Nauka zdalna/ stacjonarna.

 

Jak złożyć dokumenty?

 

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu/ na pierwszym zjeździe
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.