Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

Podczas szkolenia omówione zostaną funkcje językowe i poznawcze lewej półkuli mózgowej. Najważniejszą częścią będzie prezentacja sposobów usprawniania lewej półkuli mózgowej . Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą wprowadzania kolejnych etapów zadań z małym dzieckiem wymagającym stymulacji funkcji językowych oraz z uczniem edukacji wczesnoszkolnej mającym problemy z nabyciem umiejętności czytania. Wykład połączony będzie z prezentacją pomocy dydaktycznych, fotografii i nagrań filmowych z zajęć.

Plan:

  • Omówienie funkcji językowych i poznawczych lewej półkuli mózgu.
  • Przedstawienie kształtowania się wzorca lateralizacji w ontogenezie.
  • Badanie wzorca lateralizacji.
  • Prezentacja sposobów stymulacji i terapii mechanizmów lewopółkulowych:
  1. szeregi
  2. sekwencje
  3. relacje
  • Prezentacja pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do stymulacji lewej półkuli mózgowej.

 

Prowadząca szkolenie:

Barbara Bauman-Bielawska – certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, logopeda, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog; aktualnie pracuje w Bydgoszczy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz w  Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego prof. A. Araszkiewicza.

 

TERMIN: zostanie podany niebawem

Czas trwania: 7h

Koszt: 270 zł

Zapisz się elektronicznie – tutaj

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.