Pierwsze takie studium w Polsce, działamy od 1993 roku.

WYKORZYSTANIE METODY KRAKOWSKIEJ W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ I KLASACH I-III

Metoda z powodzeniem jest wykorzystywana w stymulowaniu dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych, funkcji językowych, umiejętności społecznych oraz w wspieraniu rozwoju dziecka zdrowego.

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do terapeutów wczesnej interwencji, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, studentów oraz rodziców.

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie zasad stymulacji rozwoju dziecka poprzez przedstawienie i omówienie jej 17-stu elementów z perspektywy gabinetu prowadzonego przez terapeutę Metody Krakowskiej w Bydgoszczy.

Czego uczymy?
 • Przedstawienie autorki Metody , prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – obszaru badań naukowych oraz publikacji.
 • Omówienie lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w organizacji zajęć oraz doborze materiałów do przeprowadzania stymulacji.
 • Omówienie każdego z 17-stu elementów  na podstawie zdjęć i nagrań filmowych z przeprowadzanych zajęć.
 • Poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do każdego z 17-stu elementów terapii.
Zapisz się na kurs

Zapis elektroniczny – tutaj

Jaka organizacja szkolenia?

Czas trwania : 12h

Koszt: 250zł.

20.11.2021

Godz. 10.00 – 16.00

 1. Założenia Metody Krakowskiej
 2. Obszary wykorzystywania MK w pracy z małymi dziećmi.
 3. Stymulacja rozwoju a terapia.
 4. Reguły i prawidłowości rozwoju, czyli jak skutecznie stymulować rozwój dziecka i unikać lub wyrównywać deficyty.
 5. Elementy Metody Krakowskiej – 17 spójnych narzędzi stymulacji rozwoju.

 

21.11.2021

Godz. 10.00 – 16.00

 1. Lateralizacja funkcji mózgu i jej wpływ na jakość uczenia się.
 2. Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.
 3. Praktyczne wykorzystanie MK w pracy grupowej.
 4. Pomoce edukacyjne dostępne na rynku, tworzenie własnych.

 

 

Kto prowadzi szkolenie?
x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.