Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

WYKORZYSTANIE METODY KRAKOWSKIEJ W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ I KLASACH I-III ONLINE

Metoda z powodzeniem jest wykorzystywana w stymulowaniu dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych, funkcji językowych, umiejętności społecznych oraz w wspieraniu rozwoju dziecka zdrowego.

 

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do terapeutów wczesnej interwencji, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, studentów oraz rodziców.

Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie zasad stymulacji rozwoju dziecka poprzez przedstawienie i omówienie jej 17-stu elementów z perspektywy gabinetu prowadzonego przez terapeutę Metody Krakowskiej .

ONLINE

Cena: 250zł

Czego uczymy?
 • Przedstawienie autorki Metody , prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – obszaru badań naukowych oraz publikacji.
 • Omówienie lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w organizacji zajęć oraz doborze materiałów do przeprowadzania stymulacji.
 • Omówienie każdego z 17-stu elementów  na podstawie zdjęć i nagrań filmowych z przeprowadzanych zajęć.
 • Poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do każdego z 17-stu elementów terapii.
Zapisz się na kurs

Jaka organizacja szkolenia?

 

Koszt: 250zł.

08.30-15.30

 1. Założenia Metody Krakowskiej
 2. Obszary wykorzystywania MK w pracy z małymi dziećmi.
 3. Stymulacja rozwoju a terapia.
 4. Reguły i prawidłowości rozwoju, czyli jak skutecznie stymulować rozwój dziecka i unikać lub wyrównywać deficyty.
 5. Elementy Metody Krakowskiej – 17 spójnych narzędzi stymulacji rozwoju.
 6. Lateralizacja funkcji mózgu i jej wpływ na jakość uczenia się.
 7. Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.
 8. Praktyczne wykorzystanie MK w pracy grupowej.
 9. Pomoce edukacyjne dostępne na rynku, tworzenie własnych.

 

 

Kto prowadzi szkolenie?

mgr Izabela Spychał

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.