Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

DIALOG MOTYWUJĄCY Z RODZICAMI W PRACY NAUCZYCIELA (Online)

Rodzice dzieci sprawiających trudności, młodych adolescentów znajdujących się  w trudnym okresie rozwoju,  stanowią szczególną grupę. Oczekują od szkoły zrozumienia, wsparcia  w procesie wychowania a nawet przejęcia odpowiedzialności . Konstruktywna współpraca z rodzicami, profesjonalne podejście nauczycieli do ich trudności , umiejętność motywowania rodziców do współpracy ze szkołą   umożliwiłoby   adekwatne wspomaganie dzieci w procesie rozwoju i zwiększyłoby szansę  na  tworzenie porozumienia na linii rodzic – nauczyciel – uczeń.  Taki dialog z rodzicem mógłby przełożyć się także na lepsze efekty nauczania.
W budowaniu relacji partnerskiej z rodzicem, tworzeniu pozytywnej atmosfery i motywowaniu do współpracy ze szkołą  pomaga nowa metoda – DIALOG MOTYWUJĄCY, który można najkrócej scharakteryzować jako „rozmowę skoncentrowaną na rozmówcy”.  Narzędzia, które oferuje dialog motywujący, pomagają w budowaniu dobrej relacji, zgłębianiu trosk i obaw oraz okazywaniu empatii. Umiejętnie użyte wpływają na motywację rodzica do współpracy.

 

 

Jaki cel szkolenia?

Udział w oferowanym warsztacie nauczyciele poznają główne założenia WYWIADU MOTYWUJĄCEGO, możliwości jego zastosowania w pracy z rodzicem, wybrane narzędzia a także rozwiną umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów i interwencji w duchu dialogu motywującego.

Online

Cena: 250zł

 

 

 

Czego uczymy?
  1. Przyczyny trudności we współpracy z rodzicami.
  2. Podstawy dialogu motywującego.
  3. Narzędzia OARS – jak je stosować w dialogu z rodzicem?
  4. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem elementów nowej metody.
Jaka organizacja szkolenia?

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Termin: 

Koszt: 250 zł

Prowadząca: mgr Zofia Kowalska

Zapisz się na szkolenie

Jaki koszt szkolenia?

Koszt: 250 zł

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.