Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

Dla Menedżerów Oświaty Niepublicznej

Jedyne w Polsce!

Pierwsze zajęcia już w listopadzie!

Dla kogo?

 • zapraszamy właścicieli oraz dyrektorów  n i e p u b l i c z n y c h placówek szkół, przedszkoli i innych tego typu

Jaką wiedzę i umiejętności można nabyć?

 • Organizacja placówki niepublicznej
 • Kierowanie taką szkołą
 • Organizowanie pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • Kierowanie ludźmi
 • Znajomość prawa oświatowego
 • Gospodarowanie finansami w placówce prywatnej
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Promocji niepublicznej placówki

 

Jaka organizacja studiów:

 • trzy semestry, najbliższe zajęcia 20/21.11.2021r.
 • forma online
 • czesne 3450zł.

Co otrzymuje słuchacz?

 • Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia placówki niepublicznej edukacyjnej oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w oświacie.
 • Świadectwo ukończenia podyplomowych studiów organizacji i zarządzania uprawniające również do udziału w konkursie na stanowiska
  kierownicze    w   p l a c ó w k a ch    p u b l i cz n y ch

 

 

 

 

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.