Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-16.00.

MOBBING W ŚRODOWISKU PRACY – JAK PRACOWAĆ BY SIĘ NIE BAĆ? (Online)

 

 

Szkolenie adresowane do pracowników, kadr kierowniczych instytucji, specjalistów HR, menedżerów personalnych oraz do tych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz tych osób, które z racji pełnionych w przedsiębiorstwie funkcji mogą mieć wpływ na tworzenie programów i procedur antymobbingowych.

Celami szczegółowymi szkolenia są:

  • poznanie przyczyn i uwarunkowań mobbingu oraz istoty i zakresu tego zjawiska,
  • umiejętność rozpoznawania mobbingu i różnych jego rodzajów w miejscu pracy,
  • umiejętność odróżniania sytuacji mobbingowych od sytuacji o charakterze konfliktu personalnego,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji mobbingowych w kontekście relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
  • poznanie metod i działań „mobberów” w miejscu pracy (przedstawienie „typowych” zachowań mobbingowych i jego mechanizmu),
  • pozyskanie wiedzy o negatywnych skutkach mobbingu w wymiarze indywidualnym
    i organizacyjnym,
  • poznanie metod reagowania i technik reagowania na mobbing (prawne, psychologiczne, organizacyjne),
  • poznanie głównych zasad opracowywania efektywnych rozwiązań antymobbingowych (procedury, programy i strategie antymobbingowe).

Organizacja:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów powiązanych z warsztatami. Oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, w których wykorzystywane są interaktywne metody ćwiczeniowe: dyskusje panelowe, case study, socjodramy, testy kompetencyjne, praca w grupach. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu także zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Podczas szkolenia wykorzystywane są również prezentacje multimedialne, które dodatkowo jeszcze pogłębiają wiedzę o zjawisku mobbingu.

Forma: Online

Start: 

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych, odbywa się w formie on-line.

Prowadząca: dr Aneta Kokot

Koszt kursu

Koszt: 200zł

Zapisz się na kurs

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.