Sekretariat w Kaliszu i w Gnieźnie od 14 sierpnia br. do 16 sierpnia br. nieczynny. Życzymy słonecznego weekendu!

Regulamin KA SDMO

REGULAMIN KLUBU ABSOLWENTÓW SDMO

CELE KLUBU:

1. Rozwój zawodowy poprzez udział w kształceniu organizowanym co roku specjalnie dla absolwentów Studium.
2. Podtrzymywanie kontaktów absolwentów placówką w Kaliszu i Gnieźnie.
3. Wzmacnianie więzi towarzyskich i zawodowych między słuchaczami SDMO z całego kraju.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU:

1. Członkami są osoby, które spełniają dwa kryteria:
– ukończyły w Kaliszu lub w Gnieźnie przynajmniej jedną formę kształcenia (studia podyplomowe, kursy, staże zagraniczne itd.),
– wzięły udział co najmniej w jednej konferencji Klubu Absolwentów.
2. Absolwenci – członkowie Klubu – spotykają się w Gnieźnie w każdym roku szkolnym na specjalne dla nich organizowanej, Konferencji Klubu Absolwentów.
3. Absolwenci tej corocznej formy dydaktycznej otrzymywać będą zaświadczenia, ważne przy awansach zawodowych.
4. Opłata za udział w tym spotkaniu będzie zróżnicowana, w zależności od liczby ukończonych w SDMO form kształcenia.
5. Członkom Klubu Absolwenta przysługują zniżki w przypadku podjęcia następnych studiów (kursów) w SDMO w wysokości 20%.
6. Absolwenci – członkowie Klubu biorący udział w Konferencji, otrzymują legitymacje członkowskie i są wpisywani do Złotej Księgi Absolwentów SDMO.

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.