Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Biologia”

Jaki cel studiów?

Nabycie kompetencji i uprawnień do nauczania przedmiotu „Biologia” w gimnazjach i  szkołach ponadgimnazjalnych, a także możliwość nauczania przedmiotów zintegrowanych w klasach drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dn. 17 stycznia  2012r.  dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem:  „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)”.

W związku z tym program studiów obejmować będzie następujące działy:

 1. Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu „Biologia”
 2. Dydaktyka (metodyka) przedmiotu „Biologia” na danym etapie edukacyjnym
 3. Praktyki
Jaka organizacja studiów?
 • Czas trwania: dwa semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • Forma zjazdów: zjazdy weekendowe  + możliwy  turnus w ferie  letnie
 • Zjazd pierwszy:  2 października 2015 r.
Jaka opłata za studia?

Czesne: 2790 zł ( całość, płatne w ratach)

Chcesz wiedzieć jak słuchacze pracują na zajęciach ?

Proszę kliknij tutaj

Co otrzymują Absolwenci?
 • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych „Biologia”
 • Umiejętności i kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu „Biologia” w gimnazjach i  szkołach ponadgimnazjalnych
Jakie zlożyć dokumenty?
 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz rekrutacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona „za zgodność z oryginałem” w sekretariacie Studium po okazaniu oryginału lub przez notariusza
 • kserokopia dowodu osobistego  potwierdzona „za zgodność z oryginałem” w sekretariacie Studium po okazaniu oryginału lub przez notariusza
 • 2 fotografie formatu legitymacyjnego
Baza noclegowa
 • Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ks. Orionistów w Kaliszu

  62-800 Kalisz,
  ul. Kościuszki 24
  Zobacz na mapie

  tel. 62 502 55 08
  www.barskaorione.pl

  pokój 2, 3, 4 osobowy – 30zł/doba (bez łazienki)
  pokój 2, 3, 4 osobowy – 40zł/doba (z łazienką)

 • Akademik ul. Nowy Świat

  62-800 Kalisz,
  ul. Nowy Świat 28-30

  tel. 62 767 07 51
  www.wpa.amu.edu.pl

  pokój 1 osobowy – 82,00 zł/doba
  pokój 2 osobowy – 43,20 zł/doba

Zapisz się na studia

Wybierz formę rekrutacji. Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy możliwość pobrania dokumentów oraz rekrutacje elektroniczną.

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.