Informujemy, że w okresie wakacyjnym sekretariat w Kaliszu czynny jest od godziny 9.00 do 15.00 , sekretariat w Gnieźnie czynny od 8.00-15.00 . W dniach 3.08-4.08.2015r. sekretariat w Gnieźnie nieczynny.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Profilaktyka i terapia uzależnień”

Jaki cel studiów?

Nabycie kompetencji i uprawnień do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. Obowiązuje realizacja modułu V (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej”

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Dydaktyka
  • Praktyka

Przedmioty realizowane na studiach:

Blok psychologiczno-pedagogiczny: Elementy pedagogiki specjalnej, Elementy pedagogiki leczniczej, Podstawy psychologii społecznej, Psychologia uzależnienia, Kierunki e psychoterapii, Podstawy psychologii klinicznej, System lecznictwa odwykowego w Polsce,Współuzaleznienia i DDA, Profilaktyka -współczesne rozumienie, Interwencja profilaktyczna, Grupy samopomocowe w leczeniu uzależnień, Komunikacja w pomaganiu. Elementy prawa rodzinnego.

 Blok Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień: Terapia uzależnień dorosłych, Metody i fromy terapii uzależnień młodzieży,Terapia współuzależnienia, Podstawy terapii rodzin, Przemoc w rodzinie,Interdyscyplinarna współpraca w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Praca ze sprawcą przemocy, Praca z osobą doznającą przemocy, Konsultacje-studium przypadku.

Jaka organizacja studiów?

Czas trwania: 2 semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Forma zajęć: forma weekendowa

Pierwsze zajęcia: styczeń 2016 r./ pod warunkiem uzbierania się grupy 20 osobowej/

Czesne za studia: 2790 zł /płatne w całości lub w ratach/

 

Co otrzymują absolwenci?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów „Profilaktyka i Terapia Uzależnień”

Jakie złożyć dokumenty?
  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /potwierdzona „za zgodność z oryginałem”   w sekretariacie Studium po okazaniu oryginału lub przez notariusza/
  •  kserokopia dowodu osobistego /potwierdzona „za zgodność z oryginałem” w sekretariacie   Studium po okazaniu oryginału lub przez notariusza/
  • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego
Baza noclegowa
  • Hotel Feniks

    62-200 Gniezno,
    ul. Wrzesińska 18

    tel: 61 477 97 65

    www.hotelfeniks.pl

    Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką – 55 zł / osoba/ doba, ze śniadaniem 70 zł / osoba.
    Pokój 1 osobowy – 85 zł /osoba/ doba, ze śniadaniem 100 zł /osoba/
    Hotel mieści się niedaleko uczelni – 5 minut drogi pieszo.

    Rezerwacja indywidualna przed przyjazdem.

  • Internat Medyk

    62-200 Gniezno,
    ul. Mieszka I 27

    tel: 61 426 34 48
    www.medyk.gniezno.pl

    Pokoje 2, 2+2, osobowe, 45 zł/osoba.
    Internat mieści się niedaleko uczelni.

  • Inne noclegi

    Istnieje możliwość rezerwacji tańszych noclegów- kontakt z sekretariatem SDMO

    tel: 61-425-53-13

    www.sdmo.edu.pl

     

Zapisz się na studia

Wybierz formę rekrutacji. Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy możliwość pobrania dokumentów oraz rekrutacje elektroniczną.

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.