Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Profilaktyka i terapia uzależnień”

Jaki cel studiów?

Nabycie kompetencji i uprawnień do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień.

Czego uczymy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. Obowiązuje realizacja modułu V (wymienionego w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: „Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej”

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Dydaktyka
 • Praktyka

Przedmioty realizowane na studiach:

Blok psychologiczno-pedagogiczny: Elementy pedagogiki specjalnej, Elementy pedagogiki leczniczej, Podstawy psychologii społecznej, Psychologia uzależnienia, Kierunki e psychoterapii, Podstawy psychologii klinicznej, System lecznictwa odwykowego w Polsce,Współuzaleznienia i DDA, Profilaktyka -współczesne rozumienie, Interwencja profilaktyczna, Grupy samopomocowe w leczeniu uzależnień, Komunikacja w pomaganiu. Elementy prawa rodzinnego.

 Blok Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień: Terapia uzależnień dorosłych, Metody i fromy terapii uzależnień młodzieży,Terapia współuzależnienia, Podstawy terapii rodzin, Przemoc w rodzinie,Interdyscyplinarna współpraca w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Praca ze sprawcą przemocy, Praca z osobą doznającą przemocy, Konsultacje-studium przypadku.

Jaka organizacja studiów?

Czas trwania: 2 semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Forma zajęć: forma weekendowa

Pierwsze zajęcia: styczeń 2016 r./ pod warunkiem uzbierania się grupy 20 osobowej/

Czesne za studia: 2790 zł /płatne w całości lub w ratach/

 

Co otrzymują absolwenci?

Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów „Profilaktyka i Terapia Uzależnień”

Jakie złożyć dokumenty?
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • formularz
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych /potwierdzona „za zgodność z oryginałem”   w sekretariacie Studium po okazaniu oryginału lub przez notariusza/
 •  kserokopia dowodu osobistego /potwierdzona „za zgodność z oryginałem” w sekretariacie   Studium po okazaniu oryginału lub przez notariusza/
 • dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego

Już teraz studia podyplomowe „profilaktyka i terapia uzależnień” dostępne w ofercie SDMO w Gnieźnie! Odwiedzający Nas internauci, najczęściej wyszukiwali na stronie: „terapia uzależnień studia podyplomowe”, „profilaktyka uzależnień studia” oraz „terapeuta uzależnień studia podyplomowe”. Dziękujemy za zaufanie, zapraszamy!

Baza noclegowa
 • Hotel Feniks

  62-200 Gniezno,
  ul. Wrzesińska 18

  tel: 61 477 97 65

  www.hotelfeniks.pl

  Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką – 55 zł / osoba/ doba, ze śniadaniem 70 zł / osoba.
  Pokój 1 osobowy – 85 zł /osoba/ doba, ze śniadaniem 100 zł /osoba/
  Hotel mieści się niedaleko uczelni – 5 minut drogi pieszo.

  INFORMUJEMY  UPRZEJMIE IŻ W MIESIACU MARCU JEST BRAK MIEJSC NOCLEGOWYCH!

  Rezerwacja indywidualna przed przyjazdem.

 • Internat Medyk

  62-200 Gniezno,
  ul. Mieszka I 27

  tel: 61 426 34 48
  www.medyk.gniezno.pl

  Pokoje 2, 2+2, osobowe, 45 zł/osoba.
  Internat mieści się niedaleko uczelni.

 • Inne noclegi

  Istnieje możliwość rezerwacji tańszych noclegów- kontakt z sekretariatem SDMO

  tel: 61-425-53-13

  www.sdmo.edu.pl

   

Zapisz się na studia

Wybierz formę rekrutacji. Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy możliwość pobrania dokumentów oraz rekrutacje elektroniczną.

x

Polub SDMO na Facebooku

i zdobywaj najświeższe informacje z Naszego fanpage.