Gniezno
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Podyplomowe Studia Profilaktyka i terapia Uzależnień
dodany: 13 lipiec 2012
przez: Anna Kozanecka

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 

 

JAKI CEL STUDIÓW?

Nabycie kompetencji i uprawnień do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień.

 

 

CZEGO UCZYMY?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.

 

Obowiązuje realizacja modułu V (wymienionego w w/w/ Rozporządzeniu) pod tytułem:

 

"Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej"

 

 

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

 

 

2. Dydaktyka

 

 

3.Praktyka

 

Przedmioty realizowane na studiach:

 

 

Blok psychologiczno-pedagogiczny: Elementy pedagogiki specjalnej, Elementy pedagogiki leczniczej, Podstawy psychologii społecznej, Psychologia uzależnienia, Kierunki e psychoterapii, Podstawy psychologii klinicznej, System lecznictwa odwykowego w Polsce,Współuzaleznienia i DDA, Profilaktyka -współczesne rozumienie, Interwencja profilaktyczna, Grupy samopomocowe w leczeniu uzależnień, Komunikacja w pomaganiu. Elementy prawa rodzinnego.


 

 

 

Blok Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień: Terapia uzależnień dorosłych, Metody i fromy terapii uzależnień młodzieży,Terapia współuzależnienia, Podstawy terapii rodzin, Przemoc w rodzinie,Interdyscyplinarna współpraca w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Praca ze sprawcą przemocy, Praca z osobą doznającą przemocy, Konsultacje-studium przypadku.

 

 

 

 

 

JAKA ORGANIZACJA STUDIÓW:

 

Czas trwania: 380 h 

 

Forma zjazdów:

 

 

I zjazd: listopad 2014 r./ 3 dni/

 

II zjazd: grudzień 2014r. /4 dni/

 

III zjazd: luty 2015r. /5 dni/

 

IV zjazd: kwiecień 2015 r. /6 dni/

 

V zjazd: czerwiec 2015r. /6 dni/

 

VI zjazd: wrzesień 2015r. / 6 dni/

 

 

Czesne: 2730 zł

 

 

CO OTRZYMUJĄ ABSOLWENCI?

 

  • Świadecto ukończenia Podyplomowych Studiów Profilaktyka i Terapia Uzależnień

 Wymagane dokumenty:

  • podanie, kwestionariusz-dostępna rekrutacja elektroniczna
  • dyplom ukończenia studiów wyzszych-potwierdzony za zgodność z orgynałem
  • ksero dowodu osobistego

 

 

ZAKWATEROWANIE:

Hotel Feniks

 

 

62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 18

 

 

 

tel: 61 477 97 65

 

pokoje 2-3-4 osobowe  z łazienką- 55 zł / od osoby/ , ze śniadaniem 70 zł / od osoby/

 

 

ceny obnizone dla słuchaczy studium

 

 

Hotel mieści się niedaleko uczelni- 2 minuty drogi na pieszo

 

 

 

www.hotel-feniks.pl

 

 

 


Studia w Kaliszu
Projekt i wykonanie aboutit.pl