Kalisz
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty
Studia podyplomowe
dodany: 04 wrzesień 2014
przez: Sylwia KościelnaPODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE


"BIOLOGIA"

 
Jaki cel studiów?


 

Nabycie kompetencji i uprawnień do nauczania przedmiotu "Biologia" w gimnazjach


i  szkołach ponadgimnazjalnych, a także możliwość nauczania przedmiotów


zintegrowanych w klasach drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego.


 

 

 

Czego uczymy?

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego

 

z dn. 17 stycznia  2012r.  dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu


nauczycieli wymagana jest realizacja modułu IV (wymienionego


w w/w Rozporządzeniu) pod tytułem: "Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)".

 

 

W związku z tym program studiów obejmować będzie następujące działy:


 

   1. Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "Biologia"


 

   2. Dydaktyka (metodyka) przedmiotu "Biologia" na danym etapie edukacyjnym


 

   3. Praktyki 
 

 

Jaka organizacja studiów? 

Czas trwania: dwa semestry (Ustawa z dnia 18 marca 2011r. - Prawo o szkolnictwie


wyższym)


 

Forma zjazdów: zjazdy weekendowe (piątek  15.00 - 18.00, sobota 9.00 - 18.00

 

z godzinną przerwą obiadową, niedziela 9.00 - 15.00) + turnus w ferie zimowe/ letnie

 

 
Zjazd pierwszy 17 październik 2014r.Czesne: 2730 zł * (całość, płatne w  ratach)

 

 

 

 

Co otrzymują Absolwenci? 

  • Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych "Biologia" 

  • Umiejętności i kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu "Biologia"w gimnazjach i  szkołach ponadgimnazjalnych 

 

 

Jakie złożyć dokumenty?


 

-  podanie do Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu o przyjęcie


   na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne "Biologia"

 

-  formularz rekrutacyjny

 

-  kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych  potwierdzona 


   "za zgodność z oryginałem"

 

-  kserokopia dowodu osobistego  potwierdzona "za  zgodność z oryginałem"
 

 

Jakie  warunki  zakwaterowania?


 

 

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ks. Orionistów w Kaliszu


ul. Kościuszki 24


tel 62 502-55-08


pokój 2,3,4 osobowy - 30zł/doba (bez łazienki)


pokój 2,3,4 osobowy  - 40zł/doba (z łazienką)


 

Akademik


ul. Nowy Świat 28-30


tel. 62 767-07-51


pokój 1 osobowy - 70,20 zł/doba


pokój 2 osobowy  - 43,20 zł/doba


 

Akademik 


ul. Częstochowska 140a


tel 62 767-07-51


pokój 2 osobowy  - 37,80 zł/doba

 

 

 

* Zniżki dla osób, które są absolwentami studiów podyplomowych w SDMO:


- absolwenci jednego kierunku 5%


- absolwenci dwóch kierunków 10%


- absolwenci trzech kierunków 15%


- absolwenci czterech lub więcej kierunków: zniżka specjalna

 


Zniżkę specjalną ustala indywidualnie dyrektor główny SDMO


 

Uwaga: obowiązuje przedstawienie kserokopii ukończonych w SDMO


studiów podyplomowych 

 


 


Studia w Gnieźnie
Projekt i wykonanie aboutit.pl